Tjäderhane
David Palmer

Hot mot tjädrarna

Vindkraftverk i skogsmiljö är ett betydande hot mot tjäderstammen, enligt fältornitologer inom Svenska Tjäderkommittén som följt den lokala tjäderpopulationen i Falun under sju års tid.

”Resultaten är alarmerande, Tjädern skräms bort från sina urgamla spelplatser och turbinens vingar slår ihjäl fågeln”, säger kommitténs ordförande Göran Rönning.

Tjäderkommittén ger exempel från vindkraftsläget Sörskog/Högberget, där ett antal döda tjädrar har hittats intill vindmöllorna, den ursprungliga spelplatsen har trängts undan, antalet spelande tuppar har minskat med 60 procent och de fasta revirhävdande tupparna minskat från tio till fyra.

Liknande exempel redovisas för tre högtliggande orrfågelbiotoper i Österrike, där vindkraften på fem år minskat antalet spelande tuppar från 83 till 29 och där de på ett ställe helt försvunnit.

En av de saker som förmodas störa tjädrarna är infraljud från vindmöllorna, säger tjäderkommittén och hänvisar till en studie av forskarna Pentti Valkeajärvi och Lauri Ijäs vid Jyväskylä universitet.

Tjaderhona

Tjäderhona
Bild: Wikipedia