Ukkometso
David Palmer

Uhka metsoille

Ruotsin metsokomitean kenttäornitologien mukaan metsä-ympäristöön sijoitetut tuulivoimalat ovat merkittävä uhka metsoille. Lintutieteilijät seurasivat Falunin metsoja seitsemän vuoden ajan.

”Tulokset ovat hälyttäviä. Metsot säikkyvät ikiaikaisilta soidinpaikoilta, ja turbiinien siivet tappavat lintuja”, kertoo puheenjohtaja Göran Rönning.

Metsokomitea kertoo esimerkkinä Sörskog/Högbergetin tuulivoimapuiston tuloksista: tuulimyllyjen läheltä on löytynyt useita kuolleita metsoja, alkuperäinen soidinpaikka on tuhoutunut, soitimella olevien ukkometsojen määrä on supistunut 60 % ja reviiriään puolustavien paikkauskollisten koiraiden määrä on vähentynyt kymmenestä neljään.

Samankaltaisia tuloksia on saatu Itävallassa kolmessa vuoristoisessa teeribiotoopissa: soitimella olevien koiraiden määrä oli viidessä vuodessa vähentynyt 83:sta 29:ään ja yhdeltä alueelta ne olivat hävinneet kokonaan.

Tuulimyllyjen infraäänen arvellaan häiritsevän metsoja, komitea toteaa ja viittaa Jyväskylän yliopiston Pentti Valkeajärven ja Lauri Ijäksen tutkimukseen.

 

Tjaderhona

Koppelo
Kuva: Wikipedia