Så här skulle det kunna se ut på en av de tre planeterna runt Trappist-1, enligt ESO.

Hur nära jorden kan liv finnas i rymden?

Jalle: Kanske finns liv i rymden på bara 40 ljusårs avstånd från jorden. Detta på någon eller några av de tre planeter som upptäckts kring en stjärna som fått namnet Trappist-1.

Stjärnan ligger i stjärnbilden Vattumannen och klassificeras som en kall dvärg. Jämfört med vår sol har den bara ungefär 8 procent så stor massa och en tvåtusendel så stor ljusintensitet.

Enligt ESO (Europeiska sydobservatoriet, som också Finland är med och finansierar) kretsar tre planeter av ungefär jordens storlek runt stjärnan. Två av dem ligger så nära att ett varv runt stjärnan bara tar 2–3 dygn, mätt med vår tideräkning. Alla tre planeterna kan enligt ESO teoretiskt hysa liv.

Med det nya teleskop som ESO tar i bruk 2018 hoppas man kunna studera hur atmosfären på planeterna är sammansatt.

TEXT: Jarl Ahlbeck