Kvalster, en jämförelsevis stor mikroorganism, nätt och jämt synlig för blotta ögat.
Erbe, Pooley: USDA, ARS, EMU

Hur många arter finns på jorden?

Jalle: Det otroliga svaret är en biljon levande arter – alltså en miljon miljoner. I alla fall om man ska tro den studie som publicerades av USA:s vetenskapsakademi i april. Och av alla dessa arter känner vi kanske 10 miljoner, alltså en på hundratusen.

De allra flesta av dessa arter är mikroorganismer, för små att se med blotta ögat, sådant som bakterier, mögel, alger, jästsvampar och virus. Att de är så här många har kunnat klarläggas först med den nya gentekniken.

Forskargruppen bakom detta sammanställde databaser för 5,6 miljoner kända mikrober, växt- och djurarter från 35 000 livsmiljöer på jorden. På basis av detta kunde de göra en uppskattning över hur många arter det finns totalt.

En biljon är svårt att fatta som tal. Det motsvarar jämfört med jordens befolkning (7,3 miljarder) närmare 140 olika arter per människa.

E coli Ag Res Mag

Ett kluster av kolibakterier. Ett gram avföring innehåller biljoner av dem.
Bild: Erbe, Pooley: USDA, ARS, EMU
TEXT: Jarl Ahlbeck