Vindkraftspark utanför Great Yarmouth, England.
Wikipedia

Incident drev fram rekordpriser

Ett nytt exempel på de utmaningar som Europa står inför, när allt mer av elproduktionen bli beroende av vädret, gavs den 9 september. Ovanligt svaga vindar rådde i de normalt så blåsiga vattnen runt de brittiska öarna. Samtidigt begränsade incidenter elproduktionen också i en del övriga anläggningar.

Irland tvingades stänga överföringen till Storbritannien. Också där var marginalerna i elnätet på grund av den låga vindkraftsproduktionen mycket små. Genom reservaggregat och snabbt uppstartad kapacitet på den så kallade intradagsmarknaden undveks ett sammanbrott i nätet.

Det var dock på håret, och priset för elen genom intradagstjänsterna steg till astronomiska nivåer, som mest 4 950 pund/MWh (megawatttimme), vilket motsvarar 5,79 euro/kWh, alla övriga avgifter oräknade.

Intradagspriserna höll sig över 1 000 pund/MWh i tretton och en halv timme. Sammanlagt under denna enda dag blev extrakostnaden över 20 miljoner pund, ungefär 24 miljoner euro.

En betydande del av denna elproduktion kom från kolkraftverk som är planerade att tas ur bruk i september nästa år.

Som en kedjereaktion på de brittiska elpriserna drevs elpriserna upp till rekordnivåer också i Tyskland, Frankrike och Spanien.

De brittiska elpriserna har efter detta fortsatt hålla sig på en extrem nivå, med dygnstoppar på 2-3 euro/kWh, och redan försatt flera elbolag i konkurs.

Nyhetstjänsten Bloomberg noterar att den allt större oförutsebarhet i elproduktionen som följer med de väderberonde kraftslagen kommer att testas ännu mer då vinterförhållanden inträder.

Totalt beräknas balanseringskostnaderna, för att undvika strömavbrott i Storbritannien, i år komma att röra sig upp emot 2 miljarder euro.

De grupper, som inte är övertygade om Boris Johnsons energi- och klimatpolitik, menar att regeringens slogan ”Powering Past Coal”, som regeringen gått ut med inför det kommande klimatevenemanget COP26 i Glasgow, kunde vara mer välfunnen.