Alessandro Volta presenterar sin uppfinning batteriet för Europas dåtida toppregent Napoleon Bonaparte. 200 år senare samlar sig Europa för att ta ledningen i batteriutvecklingen.

Industrin mobiliserar för batterier

En EU-organisation för främjande av batteriutveckling och lagring har bildats i Bryssel, EBA (European Battery Alliance). Organisationen är ”industridriven” och syftar till att mobilisera europeisk batteriindustri i kamp mot framför allt amerikanska och asiatiska företag.

”Vårt mål för EBA är enkelt, men utmaningen är enorm. Vi vill, nästan från ett nolläge, skapa en konkurrenskraftig och hållbar tillverkning av batterier i Europa som stöds av en helt igenom EU-baserad värdekedja”, sade EU-kommissionens ansvarige för energiunionen Maros Sefcovic, när han kommenterade temat vid Industry Days Forum on Batteries i Bryssel nyligen.

”Vi har det som krävs för att bli världsledande: stark forskning och innovation, ledande företag inom hela värdekedjan, stark återvinningskompetens, en högt kvalificerad personalstyrka, ett attraktivt ekosystem. Vi har politiskt, reglerande och ekonomiskt stöd men…

…Vi har ännu inte en uppskalad tillverkningskapacitet i battericeller. År 2025 beräknas den europeiska batterimarknaden vara värd 250 miljarder euro per år, lika mycket som den danska ekonomin. Vill vi lämna detta till våra globala konkurrenter”, frågade Maros Sefcovic.

En av deltagarna i Brysselseminariet var Northvolts vd Peter Carlsson, som presenterade frontlinjen i batteritillverkning från sitt svenska perspektiv med tillverkning i Skellefteå och i utvecklingsavdelning i Västerås.

TEXT: Bengt Magnusson