Internationellt initiativ för kärnkraft

Den fossila energins andel globalt har under de senaste tre decennierna hållit sig stabilt över 80 procent, trots alla satsningar på förnybara energikällor, utan tendens att minska. Ett stort antal kolkraftverk är dessutom under uppbyggnad och planering, trots alla klimatlarm.

Av det här skälet behöver kärnkraften som utsläppsfri energikälla få en mer central roll i världens elproduktion, enligt ett initiativ vid den åttonde upplagan av det globala forumet Clean Energy Ministerial, som ägde rum i Köpenhamn och Malmö i slutet av maj, med bland annat Finland som arrangörsland.

Clean Energy Ministerial tillkom som en effekt av den stora klimatkonferensen i Köpenhamn 2009, med president Obama som tillskyndare. Inom forumet lanserades initiativet för kärnkraft, Nuclear Innovation: Clean Energy Future (NICE), av regeringarna i USA, Kanada och Japan.

Efter forumet har även Polen, Storbritannien, Rumänien, Argentina, Förenade Arabemiraten och Ryssland anslutit sig.

Förutom elproduktion har kärnkraften stor potential även för sådant som fjärrvärme, avsaltning och vätgasproduktion, sägs i initiativet. Ett annat prioriterat område är system som kan integrera kärnkraft och väderberoende elproduktion.

Det internationella energiorganet IEA:s generaldirektör Fatih Birol gav på forumet initiativet fullt stöd. En bred palett energilösningar behövs för framtiden och kärnkraften är central i det, sade han.

En väsentlig del av framtidens kärnkraft är enligt NICE små modulära reaktorer, där härdsmältor är fysikaliskt omöjliga.

Bland annat Storbritannien har gått in med betydande medel gällande den småskaliga kärnkraften, till exempel fick svenska LeadCold med en egen blykyld reaktortyp, häromåret beskriven i Katternötidningen, nyligen 3 miljoner pund i statligt utvecklingsbidrag.


Fatih Birol.