Katternös vd Roger Holm diskuterar detaljer med Pekka Oja, till vänster, en av fem driftdejourer på driftcentralen, som är gemensam för Katternögruppen.
Kasper Dalkarl

Viktigast är vad kunderna vill ha

Vad vill kunderna ha framöver? Det är den enkla – eller svåra – frågan, när Roger Holm nu sätter fart på Katternöskutan.

”Regional förankring och förnybar el är våra starka kort”

 

Ett halvår efter Roger Holms tillträde som vd för Katternökoncernen är arbetet i gång med att identifiera och utveckla de produkter som människor och företag framöver vill ha.

Länge har affärerna handlat om el och värme, men i framtiden kan elen antas vara bara en av många komponenter i de tjänster som erbjuds. Detta i takt med att vardagen blir allt mer digitaliserad och uppkopplad.

”Mycket av den här utvecklingen smyger sig på utan att vi som konsumenter kanske är medvetna om det. Men för ett företag som vårt är det livsviktigt att förstå vad som är på gång och se till att vi ligger i framkant både mentalt och tekniskt”, säger Roger Holm.

Något quick fix finns inte i detta. Den nödvändiga produktutvecklingsprocessen ska ske brett och ordnat, samtidigt som effektiva affärs- och kundhanteringssystem behöver tas fram.

”Vi är starka i vår regionala förankring, och vi har en unik förutsättning i vår storskaliga produktion av förnybar el. Men vi behöver bli bättre på marknadsföring och kommunikation med kunderna”, säger Roger Holm.

 

Katternös verksamhet kan traditionellt sammanfattas med tre ord: produktion, distribution och handel av el- och värmeprodukter. Men alla dessa tre verksamhetsområden har sina egna förutsättningar och särskilt för två av dem – produktion och handel – har kartan ritats om radikalt.

Framför allt har detta gjorts genom politiska beslut. Först designade politikerna en marknad för elhandeln. Men sedan introducerade de stödsystem – mängder av sådana – som omöjliggjorde investeringsbeslut på marknadsmässiga grunder.

Dessa marknadsingrepp har heller inte visat några tecken på att minska i antal, då varje ny regering haft ambitionen att vilja rätta till den tidigares misstag.

Detta som en bakgrund till dagens situation, där vi i Finland inte bara har onaturligt låga (”oärliga”, säger en del) elpriser, utan även satt landet i ett läge där vi är beroende av elimport.

 

Sett i backspegeln har Katternös stora fokus under tjugo år varit investeringar i ny elproduktion. Det var en ganska självklar strävan med tanke på att nästan all el tidigare måste köpas från omvärlden.

Detta var också lönsamt fram till nyligen, eftersom kostnaderna täcktes av elpriset. Men i dag dumpar grannländerna sin överproduktion av el till Finland. En rad finländska kraftverk har därmed blivit olönsamma och lagts ner.

Också de två storkraftverk som Katternö är storägare i – Alholmens Kraft och Kanteleen Voima – är hotade, trots att de tekniskt är i utmärkt skick.

För Kanteles del är situationen fastställd till våren 2020, genom att kraftverkets kapacitet köpts som effektreserv av Fingrid – det ska alltså ligga i beredskap för att kunna tas i bruk när kapacitetsbrist hotar i Finland. Under tiden utvärderas olika alternativ efter 2020.

För Alholmens Kraft och speciellt den större värmepannan (benämnd AK2) är situationen däremot osäker. Kraftverket körs för tillfället bara när elpriset motiverar det. En del av problemet är att drift med biomassa förutsätter kontinuitet, annars finns inte underlag för de leveranskedjor som ska försörja kraftverket med biobränsle.

”St1:s planer på en etanolfabrik i Jakobstad är viktiga för Alholmens Krafts framtid, genom att en sådan fabrik skulle innebär minskat beroende av elproduktion och genom att biprodukterna från etanoltillverkningen skulle kunna ersätta stenkolet i den nuvarande bränslemixen”, säger Roger Holm. (Se även artikeln)