Känner du dig som en österbottning?Riitta Niemelä

 

Riitta Niemelä,
 

Jakobstad

Ja, det måste jag väl ändå göra eftersom jag har bott hela mitt liv i Jakobstad, med undantag av ett halvår i Karleby. Det är en lugn och enkel livsstil i en småstad och jag kommer knappast att flytta härifrån. Ibland kan jag ändå tycka att vi kunde vara lite muntrare och gästvänligare, åtminstone vi finskspråkiga.Rüdiger Leopold

 

Rüdiger Leopold,
 

Purmo

Nej, jag är inflyttad och kommer från Österrike. Där är det lätt att bli bekant med folk, men svårt att få riktigt goda kompisar. Här verkar det vara tvärtom. Nu efter fyra år har jag fått goda vänner här, men det var svårt att komma in i sociala kretsar, trots att jag är en pratsam person.

Anton Renvall

 

Anton Renvall,
 

Smedsby

Ja, det gör jag verkligen. Jag är uppvuxen i Pensala, men bor numera i Smedsby. Jag har bott hela mitt liv i Österbotten förutom några år när jag studerade i Ekenäs. Det var aldrig aktuellt att stanna kvar där efter studierna. Jag skulle beskriva en typisk österbottning som en person med båda fötterna på jorden.Fanny Penttinen

 

Fanny Penttinen,
 

Jakobstad

Ja, det gör jag. Till vardags studerar jag på lärarutbildningen i Vasa och kommer ofta och hälsar på mina föräldrar i Jakobstad. En typisk sak för Österbotten är att familjen är viktig och att man håller ihop inom släkten. Det är viktigt för mig också.


BILDER: Johan Svenlin