Kärnkraft och vätgasteknik med bränsleceller fick en central roll, när den internationella energiagenturen IEA i mitten av juli arrangerade ett rundabordssamtal i Paris om klimatvänlig energiteknik.

Kärnkraft och vätgas IEA:s recept

Diskussionen baserades på två nyligen publicerade IEA-rapporter, ”Nuclear power in a clean energy system” och ”The future of hydrogen”, www.iea.org.

”I en tid av omfattande förändringar i den globala energisektorn måste IEA:s medlemsländer använda alla verktyg som står till deras förfogande, för att uppfylla sina åtaganden att hantera utsläpp och luftföroreningar samtidigt som energisäkerheten upprätthålls”, sade en av mötets huvudtalare, biträdande amerikanske energiministern Dan Brouillette.

Budskapet hos Fatih Birol, IEA:s vd och värd för evenemanget, var att ”ingen enskild mirakelteknik kan lösa de skrämmande miljöutmaningar världen står inför”. Väte och kärnkraft spelar dock viktiga roller i omställningen. För att övervinna hindren på vägen ”behövs stöd från regeringarna.”

IEA-rapporterna visar att kärnkraft är den överlägset största källan till koldioxidfri el både i Europa och Nordamerika. Många reaktorer åldras dock snabbt, och utan effektiva strategier för att stimulera nya investeringar kan de avancerade ekonomierna gå miste om så mycket som två tredjedelar av sin kärnkraftskapacitet under de närmaste 20 åren. Detta är ett hot mot de globala klimatmålen och mot energisäkerheten.

En del av udden är helt klart riktad mot Sveriges politik att ta reaktorer ur bruk.

Vätgastekniken, med dess förmåga att lagra och transportera energi, kan mycket väl göra det möjligt för förnybara energikällor att öka bidraget till det globala energisystemet, menar IEA. Men tekniken har tidigare upplevt false starts, skenbara genombrott, och står fortfarande inför stora utmaningar när det gäller att få ner kostnaderna till realistiska nivåer.

 

I seminariet deltog Johan Svenningsson, Sverigechef för Uniper, framsprunget ur Eon och numera med Fortum som huvudägare.

”Seminariet bekräftade bilden att det globala behovet av ny elproduktion väntas öka kraftigt under 2020-talet, inte minst genom elektrifiering och digitalisering. Då har inget land råd att avstå från något tillgängligt, säkert och fossilfritt kraftslag”, kommenterar han.

Den europeiska branschorganisationen Foratom har nyligen undertecknat ett manifest riktat till EU:s medlemsstater och institutioner med en uppmaning om att gemensamt samarbeta för ett fossilfritt Europa.

”Då är det är viktigt att vi utnyttjar alla de fossilfria verktyg som finns tillgängliga. Det betyder enligt Foratoms beräkningar 100 gigawatt ny kärnkraft i Europa utöver investeringar i den långsiktiga driften av den befintliga kärnkraftsflottan”, säger Johan Svenningsson och tillägger:

”Livstidsförlängning av befintliga reaktorer är det mest resurseffektiva sättet att säkra fortsatta stabila fossilfria elleveranser för en lång tid framöver. Enligt vår kalkyl ligger de kostnaderna med god marginal under dagens kostnad för nybyggd vindkraft.”

Dan Brouilette och IEA:s vd Fatih Birol

Alla verktyg behöver användas, om klimatmålen ska nås, enligt biträdande amerikanske energiministern Dan Brouilette och IEA:s vd Fatih Birol.

Johan Svenningsson

Livstidsförlängning av befintliga reaktorer är det mest resurseffektiva sättet att säkra fortsatta stabila fossilfria elleveranser, säger Unipers svenska vd Johan Svenningsson.

Skribenten är tidigare chef-redaktör

Skribenten är tidigare chef-redaktör för den svenska energibranschens tidning ERA och bevakar energifrågorna på Europanivå.