Kärnkraften stöds också av de gröna

TV-serien om Tjernobyl har åter väckt ett visst motstånd internationellt mot kärnkraft, men det balanseras upp av diskussionen om klimatförändringen, där kärnkraften lyfts upp som ett alternativ till de fossila energikällorna. I Finland visar årliga opinionsmätningar att stödet för kärnkraft är högt.

”Vi har mätt finländarnas attityder till kärnkraft sedan 1983 och kan konstatera att det finns ett starkt förtroende för kärnkraft här i landet. Direkt efter olyckorna i Tjernobyl och Fukushima har stödet tillfälligt gått ner, för att sedan stiga igen när saklig information sprids”, säger Kati Takala, sakkunnig på Finsk Energiindustri.

Bland landets politiker har stödet för kärnkraft varit jämförelsevis stort genom åren och det avspeglar sig också på opinionen bland allmänheten. I den senaste mätningen gick stödet för kärnkraft upp efter att IPCC skrivit om kärnkraftens betydelse som fossilfri energikälla.

”I årets opinionsmätning är stödet för kärnkraft för första gången någonsin större än motståndet, oberoende av vilket riksdagsparti man stöder.”

Störst är stödet bland Samlingspartiets väljare, där 70 procent är positiva till kärnkraft. Hos de gröna var procentsiffrorna för-emot 32–28 och hos Vänsterpartiets anhängare 30–26.


Kati Takala.