Keliber har gjort nya provborrningar, som har visat lovande resultat, bland annat i Rapasaari i Kaustby. ”Enligt våra beräkningar har vi malmfyndigheter för tio–tolv års produktion”, säger Pertti Lamberg, vd för Keliber.
Keliber

Keliber tajmar in litiumsuget

Litiumpriset har sakta börjat klättra uppåt igen efter att ha stått stilla en tid. Prisstegringen drar nytt intresse till fyndigheterna i Kaustby, där Keliber börjar se målsnöret i maratonloppet från konstaterad fyndighet till fullskalig produktion.

Det har länge funnits förväntningar på att litiumpriset ska skjuta i höjden. Batteriteknologin är het och litium är en viktig råvara för batteriindustrin.

”Inom några år kommer det att råda litiumbrist på världsmarknaden, eftersom utbudet inte ökar i samma takt som efterfrågan”, förutspår Pertti Lamberg, vd på Keliber sedan 2016.

En stor del av det litium som används i dag kommer från Sydamerika, men litium är inget ovanligt ämne i jordskorpan.

”Litium finns i många länder, men miljökraven på malmbrytning ökar överallt och investeringskostnaderna inom gruvbranschen är höga. Därför tar det tid att komma från fyndighet till produktion”, säger Pertti Lamberg.

Han tror att Kelibers produktion kommer att inledas vid en bra tidpunkt, med ökande efterfrågan och stigande prisnivåer.

”Vi kommer att få igång vår produktion om två, tre år. Det finns ett tiotal litiumprojekt i världen som siktar på att komma ut på marknaden ungefär samtidigt, men jag tror att åtminstone hälften av dem har för optimistiska tidtabeller.”


Litiumkarbonat som förädlats ur berggrunden i Kaustby är Kelibers huvudprodukt.
Bild: Keliber

Behöver 200 miljoner euro

För en utomstående känns det som att Keliber har hållit på i en evighet med att kommersialisera litiumfyndigheterna i Kaustby.

”Det finns otroligt många pusselbitar som ska läggas på plats, en efter en. Det kommer ständigt nya frågor som måste besvaras och alternativen är många. Men vi gör goda framsteg nu och hypen kring litium hjälper oss att komma framåt.”

Efter ett gediget test- och analysarbete har Keliber kunnat driva processen framåt i takt med att bolaget fått in nya delägare samtidigt som även de gamla ägarna investerat mer, däribland norska Nordic Mining ASA, Suomen Teollisuussijoitus Oy och pensionsbolaget Ilmarinen. Inom kort kommer Keliber att lämna in ansökan om miljötillstånd och under första halvåret av 2018 presenteras en detaljerad lönsamhetskalkyl.

”Nu när vi kommit så här långt i processen blir det åter aktuellt att diskutera med olika finansiärer. Vi behöver kapital för anläggningen, som beräknas kosta omkring 200 miljoner euro att bygga.”

Pertti Lamberg rekryterades till Keliber förra året och har erfarenhet både från företag i gruvbranschen och från universitetsvärlden. Han har disputerat vid Åbo universitet och arbetat som biträdande professor vid University of Queensland i Australien och som professor vid Luleå tekniska universitet

”När jag blev tillfrågad om vd-uppdraget för Keliber, kändes det som något som var klippt och skuret för mig. Det är ett spännande projekt med grön energi och framtidens teknologi. Min bakgrund från geologi och mineralteknologi passar bra i Keliber, där det finns många tekniska frågor som ska lösas.”

 

Placeringsort oklar

Till de frågor som ännu ska lösas hör placeringsorten för kemifabriken. Anrikningsverket ska ligga i Kaustby och ända tills nyligen planerades också kemifabriken på samma område. Nu har Kokkola Industrial Park dykt upp som ett alternativ.

”Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. I Kaustby skulle vi kunna bygga upp ett integrerat industriområde där alla funktioner finns på samma plats. På området i Karleby finns redan en del av den infrastruktur och de råvarutillgångar vi behöver.”

Närheten till hamnen talar också för Karleby.

”Enligt våra beräkningar har vi malmfyndigheter för tio, tolv års produktion. Det är en ganska kort tid för en så omfattande investering. Därför kan man tänka sig att vi på längre sikt importerar malm från andra gruvor och förädlar den till litium i anläggningen.”

Under processens gång har Keliber hållit ett öga på marknaden och kartlagt vilka försäljningskanaler som kan bli aktuella när produktionen kör i gång.

”Det byggs batterifabriker i Polen och Ungern, och det finns planer att bygga i Tyskland och Sverige. Vi har diskuterat med deras representanter och de är oroade över tillgången på litium i framtiden. Det kan mycket väl bli så att bilfabriker och andra industribolag säkrar egen tillgång på litium med långa kontrakt med leverantörer.”

 


Pertti Lamberg hade lätt att tacka ja när han rekryterades till vd-posten på Keliber förra året. ”Det är ett spännande projekt där jag får nytta av min bakgrund från både geologi och materialteknologi.”
Bild: Keliber

Ryktet nedsmutsat

Efter att Tesla och Northvolt visat intresse för att bygga batterifabriker i Österbotten har också allmänheten ställt sig positiv till en litiumgruva i Kaustby. Pertti Lamberg ser den nordiska gruvindustrin som bäst i världen på många fronter.

”Vi har flera världsledande företag som Atlas Copco, Outotec, Metso och Sandvik. Gruvindustrin i Norden är mycket högteknologisk, jämfört med till exempel i Australien, där man i första hand bryter malm och skeppar den vidare utan att utvinna metaller.”

Lamberg medger att gruvindustrin jobbar i uppförsbacke i Finland när det gäller PR.

”Folk är skeptiska mot hela gruvbranschen efter det som har hänt i Talvivaara. Hela branschen måste göra allt för att vinna tillbaka allmänhetens förtroende. Därför är mycket viktigt att vi sköter relationerna med närsamhället och visar att vi tar socialt ansvar och miljöhänsyn i vår verksamhet.”

TEXT: Johan Svenlin BILDER: Keliber