Är man beredd att anpassa sin elförbrukning utgående från elprisets växlingar, har man ett argument för att välja spotprisalternativet. Vill eller kan man inte anpassa sin förbrukning, är det klokt att fundera på vilken prisrisk man vill ta. “Alternativet fast pris på vintern och spotpris på sommaren är vårt koncept för hur man kan kombinera trygghet och flexibilitet”, säger Johanna Övergaard och Robert Ståhl.
Karolina Isaksson

Trygghet och flexibilitet i samma paket

Rörligt elpris eller fast? Nu lanserar Herrfors en kombination av båda.

I slutet av september introducerade Herrfors en ny produkt: ett elavtal baserat på att kunden betalar fast elpris under fyra månader och i övrigt under året ett pris baserat på elmarknadens spotpris. Produkten benämns ”vintersäkrad spotel” och riktar sig till kunder som vill kombinera trygghet och flexibilitet.

“För kunderna innebär det att de kan få trygghet när förbrukningen och riskerna är störst, och flexibilitet när förbrukningen och variationerna på elbörsen är minst”, säger Robert Ståhl, it-chef på Herrfors.

Perioden för det fasta elpriset gäller 1.11–28.2, det vill säga när årets kallaste dagar brukar infalla. Då brukar också topparna i spotpriserna vara som högst. Från mars till och med oktober, när spotpriskurvan är jämnare, betalar kunden ett pris som sätts av spotpriset på den nordiska elbörsen.

“Spotpriset varierar från timme till timme och är känsligt för olika störningar inom elproduktion och -distribution. Många faktorer spelar in. Sett till veckonivå är spotpriset vanligtvis högre på vardagar under kontorstimmar och lägre nattetid och under veckoslut”, berättar Johanna Övergaard, Key Account Manager på Herrfors.

Is i magen

Utvecklingen av den nya produkten ”vintersäkrad spotel” har pågått det senaste halvåret inom huset.

“När Roger Holm började som vd, ville han se över vår produktportfölj. Det har lett till det här erbjudandet. Vi kommer att utvärdera hur kunderna tar emot produkten och fortsätter slipa på en rad andra idéer”, säger Robert Ståhl.

Herrfors har sedan tidigare kunder som föredrar el enligt spotpris. Det gäller dock att ha is i magen om man väljer det alternativet.

“Statistiskt är spotpris förmånligare än fast pris, om man är beredd att ta risken för oväntade störningar. Varje höst brukar tidningarna ha dramatiska rubriker där det varnas för höga elpriser den kommande vintern. Det kan vara en orsak till att de flesta väljer elavtal med ett fast pris” säger Johanna Övergaard.

Kunder som nu byter till vintersäkrat spotpris får ett avtal som gäller till sista oktober 2018.

“Vi skickar ut ett erbjudande till kunderna i god tid innan avtalet går ut. Då har de erfarenhet av hur det fungerat och får välja om de vill fortsätta ha samma avtal också framöver eller om de vill byta avtal”, säger Johanna Övergaard.

Tvätta när du vill

Rörligt pris innebär att risken för dyr förbrukning ökar, men den som är flexibel kan också påverka kostnaderna genom sina vanor.

“Man kan till exempel undvika att starta tvättmaskinen under timmar när spotpriset är som högst. Vi kommer framöver att erbjuda en app som varnar när elpriserna är som högst, så att kunden kan dra ner på förbrukningen just då och förhindra att elnotan skjuter i taket”, säger Johanna Övergaard.“

“Samtidigt vet vi att till exempel barnfamiljer har svårare att styra elanvändningen till lågpristider. Tvättmaskinen måste vara i gång också när spotpriset är högt. För dem lönar det sig kanske att ha fast pris på sin el.”

Redan i dag kan man via appen se vad dagens priser är samt – efter klockan 14 – även morgondagens priser.

”Det mesta är eldrivet i dag. I grunden är uppgiften för ett energiföretag att hjälpa kunden att få vardagen att fungera. Det innefattar allt från att hålla elnätet i skick till bra kundservice och attraktiva produkter”, sammanfattar Robert Ståhl.

 

Elpriset på spotmarknaden


Det rörliga elpriset för det finländska prisområdet sedan 2007. Det riktigt höga elprispikarna kom 2010 och 2011. Allra lägst var priset somrarna 2012 och 2015. Det behöver påpekas att elen i spothandeln prissätts per timme, vilket innebär att variationerna över kortare tidsperioder är mycket större än de ser ut att vara över en sammandragen tioårsperiod. Hittills under 2017 är toppriset på en kWh el 12,001 cent (den 23 augusti kl. 08–09), det lägsta priset 0,405 cent (15 mars kl. 02–03). Notera att spotpriset ovan anges exklusive moms.

 

Källa: Statistikcentralen

Totalkostnaden för elen


Här visas vad elen för vanliga hushåll kostat i Finland sedan 2007 med allt inräknat, både elkostnaden, elskatterna inklusive momsen, och eldistributionen. Det enda man som elanvändare kan påverka genom val av elavtal är priset på själva elen, som vid senaste årsskifte i Finland i medeltal stod för 38,6 procent av totalkostnaden. 25 procent av kostnaden gällde distributionen, 36,4 procent var skatter.

 

Källa: Statistikcentralen

TEXT: Johan Svenlin BILDER: Karolina Isaksson