Ljusa timmar ger mycket el

Det finns många tomma takytor som kan samla upp solenergi, och många vill producera sin egen el. Katternögruppen breddar sin portfölj för att som en lokal leverantör erbjuda solenergipaket som lämpar sig för privatkunder, företag och lantbrukare.

Österbotten och Finland har fler ljusa timmar per år än många sydligare trakter och därmed också goda förutsättningar för solenergiproduktion. Intresset för solenergi växer och nu riktar sig Katternögruppen till sina kunder med ett eget solenergikoncept, Nordic Sunrise.

”Det här är ett av de nya affärskoncept som vi utvecklat sedan sommaren 2017. I februari bestämde vi oss inom gruppen för att gå in för ett gemensamt koncept med Green Energy Finland som samarbetspartner”, berättar Roger Holm, vd för Katternökoncernen.

Korpelan Voima har ännu inte bestämt sig i saken, men under våren och försommaren har de övriga bolagen i Katternögruppen utbildat sin personal för att nu i sommar kunna börja installera Nordic Sunrise-paket hos kunderna.

”I första hand sköter vi monteringen med egen personal. När vi kommit i gång och blivit varma i kläderna räknar vi med att två av våra medarbetare kan sätta upp ett paket per dag.”

Ekvationen är inte helt enkel för ett elbolag som erbjuder solenergipaket till sina kunder. Solenergiproduktionen går på högvarv under sommarhalvåret när konsumtionen är som lägst, men levererar mycket litet under de krävande vintermånaderna, när konsumtionen är som störst.

I takt med att fler mikroproducenter blir allt mer självförsörjande innebär det också att elbolagen säljer mindre el och nätöverföringstjänster.

”Det kan tyckas att vi kannibaliserar på vår egen elförsäljning, men marknaden förändras och vi kommer att behöva ändra på vår affärsmodell under de närmaste åren. Solenergi kommer att fortsätta växa och vi vill vara med också på den marknaden”, förklarar Roger Holm.

 

duvi_180503_0069_webb

Det gäller att installera panelerna med rätt lutning för att få ut så mycket som möjligt av solstrålarna, konstaterar Tuomo Haapalainen och Anssi Lipsanen. 

 

Säkerheten viktig

För Katternöbolagens del handlar det också om arbetssäkerhet. Linjemontörer som utför underhållsarbete på elnätet ska kunna jobba tryggt, utan att riskera att en mikroproducents system matar in el i nätet bakvägen.

”Det snabbt växande intresset för solenergi har gjort att en viss gårdfarihandel med solpaneler även hittat till våra trakter. För oss är det viktigt att ha kontroll över hela elsäkerhetskedjan, och därför vill vi gärna installera en så stor del som möjligt av mikroproducenternas system”, säger Roger Holm.

I Nordic Sunrise-sortimentet finns ett standardpaket med 12 paneler och ett med 18 paneler som båda lämpar sig för såväl privatpersoner som företagare. Grundpriset för det mindre paketet är 6 300 euro, medan det större kostar 8 700 euro och uppåt, beroende på vilken extrautrustning kunden vill ha. Green Energy Finland (GEF) har också utvecklat en app som gör det enkelt att följa produktionen i elsystemet.

”Vår samarbetspartner utvecklar ständigt sina produkter och vi kan utnyttja de framsteg man gör i vårt sortiment. GEF är känt för kvalitet.”

Det är möjligt att sätta ihop ett eget paket enligt fastighetens behov och förutsättningar.

”Vi inser att det finns en stor variation av takkonstruktioner och elsystem i olika fastigheter och kommer att inspektera varje byggnad enligt en checklista innan vi ger en bindande offert”, säger Roger Holm.

 

Gröna ideal lockar

Vattenreningsanläggningen i Vetil är en av många byggnader med stor takyta som hittills haft som sin primära uppgift att skydda byggnaden mot regn och rusk. Nu ska de nya panelerna på taket börja ta tillvara solljus och omvandla det till el som behövs för att driva anläggningen. Som mikroproducent kommer vattenreningsanläggningen dessutom att sälja överskottet av elproduktionen via elnätet till Vetelin Energia.

”Vi är här för att lära oss att montera panelerna och koppla in solenergisystemen i elnätet”, förklarar Tuomo Haapalainen, planeringsingenjör på Vetelin Energia.

Det är en halvmulen förmiddag i maj och uppe på taket samarbetar ett halvt dussin elmontörer från Vetelin Energia, Herrfors och Jeppo Kraft Andelslag. På ett par timmar har de fått upp hälften av de 32 panelerna, som monteras i fyra rader.

”Under fjolåret var maj den bästa månaden för solel i Finland. Det var soligt men svalt, en kombination som ger den största elproduktionen. När det är hett påverkas solcellerna så att man inte får ut lika stor effekt”, berättar Anssi Lipsanen, projektchef på Green Energy Finland (GEF), som alltså är Katternöbolagens leverantör av solenergisystem Nordic Sunrise.

Anssi Lipsanen ser ett stort intresse hos privatpersoner i hela landet för solenergi.

”Det här blir min fjärde sommar på bolaget och varje år hittills har försäljningen fördubblats. För samma peng får man nu effektivare solceller. Vi har sålt och installerat solelsystem ända upp till Ylläs, där Jounin Kauppa numera får en del av sin el från solenergi.”

Anssi Lipsanen bedömer att de flesta som är intresserade av att bli mikroproducenter drivs av gröna ideal.

”Känslan att vara självförsörjande och ta tillvara solenergin är ett större motiv än att man försöker minska sina överföringskostnader på elräkningen.”

I granskogen i Vetil kommer solenergisystemet att utsättas för en del yttre inverkan, men enligt Anssi Lipsanen är solenergisystemet så gott som underhållsfritt.

”Det innehåller inga rörliga delar som kan börja kärva och sådant som tillfälligt fastnar på panelerna, som pollen och fågelbajs, sköljs bort nästa gång det regnar. Vi ger 25 års garanti på panelerna och de fungerar bra också efter det. Invertern har sju års garanti och den kan man behöva byta en gång under solcellernas livstid”, säger Anssi Lipsanen.

 

duvi_180503_0108_webb

Installeringen av solenergisystem kräver speciell kompetens, men för ägaren är systemet lättskött. I maj tränade elmontörer från Vetelin Energia, Herrfors och Jeppo Kraft Andelslag tillsammans på att montera upp systemen och koppla in dem i elnätet. 

 

Privatpersoner som köper solenergipaket kan få hushållsavdrag för hälften av installationskostnaderna, maximalt 2 400 euro per person.

 

Företag kan via Tekes få bidrag för 25 procent av det momsfria investeringsbeloppet, om det överstiger 10 000 euro.

 

Lantbruksföretagare kan få ett stöd på 40 procent av investeringskostnaderna.

 

Mer info hittas på www.nordicsunrise.fi.

 

TEXT: Johan Svenlin BILDER: Karolina Isaksson