Håller ton. I september göts fundamentet för vågen under uppsikt av Juha Kauppinen och Antero Tikkakoski från Vetelin Energia.
Karolina Isaksson

Ny våg för tungviktare

Vetelin energia

 

Under hösten har fjärrvärmeverket i Vetil utrustats med en automatisk våg för flis- och torvtransporter. Hela ekipaget vägs in vid ankomsten, och när bilen eller traktorn lämnat sin last kör de upp på vågen igen för att vägas ut.

”Hittills har invägningen skötts automatiskt i Kaustby eller manuellt här vid anläggningen. Nu kan mottagningsprocessen skötas smidigare när det finns en automatisk våg på området”, förklarar Antero Tikkakoski, chef för fjärrvärmeverksamheten.

Under högsäsongen, som normalt infaller november–mars när det är som kallast, kommer tre–fyra transporter per vecka in till fjärrvärmeverket. Energikällorna torv och flis är till stora delar lokalproducerade.

”Under sommarhalvåret står flis för en stor del av vår energiförbrukning. På vintern eldar vi mera torv som transporteras från torvtäkter i närområdet”, berättar Antero Tikkakoski.

Den nya vågen togs i bruk i september och framöver kan vågtjänster erbjudas åt andra aktörer, till exempel för vägning av spannmålstransporter.