Anna Nordberg och Sven Ek är överens om att kapaciteten för el- och vattendistributionen i Kengo by behöver höjas.
Karolina Isaksson

Nya ledningar dras i Kengo

NYKARLEBY KRAFTVERK
Kengo bys eget vattenbolag har försett invånarna med vatten sedan 1966, men nu behöver vattentillgången förbättras för att motsvara efterfrågan. Nykarleby Kraftverk levererar vatten till pumphuset i Kengo och därifrån distribueras det vidare till gårdarna via vattenbolagets eget ledningsnät.

”För oss som bor längst ut i distributionsnätet räcker kapaciteten inte till längre. På en gård som den här går i snitt sju kubikmeter vatten per dygn, under varma dagar det dubbla, och det är ytterst viktigt att veta att det finns tillräckligt med vatten för djuren”, säger Sven Ek, ordförande i vattenbolaget.

I Kengo by är också en upprustning av elnätet aktuell, där luftledningar ersätts med jordkabel. De nya fähusanläggningar som är under uppbyggnad i byn ökar elkonsumtionen i området och därför behöver även elnätet stärkas upp. Samtidigt som elnätet åtgärdas öppnas en möjlighet att ansluta sig direkt till Nykarleby Kraftverks vattenledningsnät.

”Det handlar om en sträcka på ett par kilometer där vattenledningar grävs två meter under marken, medan elkabel läggs på en meters djup”, säger Anna Nordberg, VA-planerare på Nykarleby Kraftverk.