Rättar du dig efter elprisets variationer?elprisets-variatoner

Alli Bro, Jakobstad

Elpriset är inget jag ger någon stor uppmärksamhet. Jag lagar mat och använder tvättmaskin och diskmaskin när det behövs, inte när det är som billigast. Jag har fortfarande kvar min trådtelefon och mitt hem har inte så mycket hemelektronik att det skulle bli några stora elräkningar om priserna höjdes. Bastu på fredagar fortsätter jag med, oberoende av elpris.


elprisets-variatoner

Heikki Hemmilä, Ylivieska

Jag är ganska snål av mig så jag håller noga koll på elförbrukningen, oberoende av prisläget. När avkomman flyttade ut sjönk elräkningen med hälften och nu håller jag inomhustemperaturen kring 16 grader. Bastu måste man ändå unna sig, och under sommarens värmebölja lät jag luftvärmepumpen blåsa kallt nattetid, så att även hunden skulle kunna sova.


elprisets-variatoner

Benjamin Boakye, Ylivieska

Innan jag flyttade in i mitt hus i höstas fick jag veta att elräkningarna vanligtvis är mycket högre vintertid och jag har verkligen försökt hålla elförbrukningen hemma så låg som möjlig. De tre elfakturor som jag hittills fått har jag studerat grundligt. Det är mest hushållsmaskinerna och uppvärmningen som drar el, och därför är det svårt att ytterligare minska på elförbrukningen.

elprisets-variatoner

Lisa Lindell, Jakobstad
För en småbarnsfamilj som bor i ett eluppvärmt stockhus, byggt på 1800-talet, är det viktigt att vara medveten om elförbrukningen. Det är snarare miljöhänsyn än elpriser som motiverar oss att hålla nere förbrukningen av el och vatten. Vi har ett elavtal med 100 procent grön el och vi strävar efter att alltid ladda tvättmaskin och diskmaskin fulla och starta dem efter klockan 22.