Generationsväxling. Efter sju år som ordförande gav Jarl Haga över ordförandeklubban till Seppo Filppula.
Karolina Isaksson

Seppo Filppula ny ordförande

Kronoby Elverk

I september tog Seppo Filppula tog över som styrelseordförande för Kronoby elverk. Hans företrädare Jarl Haga hade skött sysslan sedan 2009.

”Det har varit en mycket intressant tid med många viktiga beslut, men efter sju år är det dags att släppa fram yngre förmågor”, förklarar Jarl Haga.

Han ser det låga elpriset som en stor utmaning för elbolagen.

”Lyckligtvis har vi genom Katternö varit med om att bygga flera vindparker som försett och under många år framöver kommer att förse våra kunder med mycket el. Jag skulle önska att vindkraften byggs ut ytterligare.”

I höst kommer Kronoby kommunfullmäktige att ta ställning till en eventuell försäljning av elverket.

”Det är den största frågan som vi står inför just nu. Jag hoppas att vi fortsätter som ett självständigt bolag. Vi har det som behövs för att klara oss – en kunnig personal och ett elnät som ständigt byggs ut och förbättras”, säger Seppo Filppula.