Torrskodda. Bengt Jansson, Markus Backlund och Roger Laggnäs ser fram emot byggstart nästa sommar.
Karolina Isaksson

Störtfall inte på önskelistan

Nykarleby Kraftverk Ab

 

Det nya vattenkraftverk som skulle ha invigts redan våren 2016 har fördröjts med två år på grund av ett besvär mot bygglovet. Nu har bygglovet vunnit laga kraft och projektet fortsätter.

Inför sommaren 2017 planeras gjutarbeten och om ett år anländer den maskin som redan en tid stått leveransklar på lager i Tyskland i väntan på att byråkratins kvarnar malt klart.

”Under byggtiden kommer området under dammen att torrläggas när det nya kraftverkets väggar och en vattentunnel i betong ska gjutas med hög precision. Därför hoppas vi på en regnfattig sommar”, säger Bengt Jansson, styrelseordförande för Nykarleby Kraftverk.

Det nya vattenkraftverket på 2,1 MVA byggs bredvid det gamla på 4,5 MVA. Det nya kraftverket får samma fallhöjd som det gamla. Två maskiner ger en högre årsproduktion och mindre produktionsförluster vid låga sommarflöden och framför allt vid underhållsarbeten.

”Vi räknar med att ha båda kraftverken i drift inför vårfloden 2018”, säger Bengt Jansson.