MOT SOLEN. Tommy Sassila och Simon Kanckos tar in ny kunskap.
Karolina Isaksson

Skyltfönster för solenergi

Esse Elektro-Kraft Ab

Det börjar bli allt vanligare med mikroproducenter som vill sälja överskottsel också i våra trakter. EEKAB köper för närvarande el av ett halvt dussin kunder och fler är på gång. Under försommaren har en solenergianläggning installerats på Esse elstation för att höja kunskapen hos den egna personalen och hos kunderna.

”Vi vill testa och visa för våra kunder hur mycket el de kan förvänta sig att få ur ett vanligt solenergipaket som finns på marknaden. Snart kommer anläggningens elproduktion att läggas upp på vår webbplats, och kunderna kan jämföra den med sin egen förbrukning”, förklarar Simon Kanckos.

Mikroproducenter har också ett säkerhetsansvar.

”Deras anläggningar måste vara byggda så att de inte matar ut el när vi har underhållsarbeten på elnätet”, säger Tommy Sassila.

Systemet på 5 kW ligger i prisklassen 8 000 euro och passar på hus med stor takyta. Det vanliga bland mikroproducenter är 3 kW.

”Vi har riktat panelerna mot söder, men för privatkunder som använder mer el under eftermiddag och kväll kan det löna sig att rikta dem mer mot väster”, säger Kanckos och Sassila.

BILDER: Karolina Isaksson