Antti-Jussi Vahteala betonar Korpelan Voimas starka lokala förankring, men vill samtidigt intensifiera samarbeten bland annat inom Katternögruppen:

”Jag skulle gärna ha inlett mitt nya jobb med att åka runt och träffa samarbetspartners. En en hel del går faktiskt att sköta via Teams, men det är inte samma sak som personliga möten.”
Kasper Dalkarl

Stadsdirektör tog över Korpelan Voima – Sju kommuner är Antti-Jussi Vahtealas revir

Korpelan Voima gick in i hundraåringarnas skara för två år sedan. Nu är det Antti-Jussi Vahtealas sak att visa vägen framåt. Komplexa frågeställningar väntar.

Antti-Jussi Vahteala visar vägen från Korpelan Voimas huvudkvarter i Kannus till bolagets konferens- och representationsutrymmen, ett stenkast ner mot älven. Det är den tidigare gårdskarlsbyggnaden som renoverats för sitt nya ändamål, långt innan social distansering blev en del av vardagen.

”Byggnaden har visat sig vara mycket användbar nu under pandemin. Vi tar emot gäster här och kan därmed ha huvudbyggnaden fredad för vår egen personal”, förklarar han när vi satt oss med var sin kopp kaffe.

Hans bakgrund gör att han har djupare insikter om epidemiologi än de flesta. Efter studenten studerade Antti-Jussi Vahteala nämligen till sjukskötare och blev efter ett följande studiesteg, vid Kuopio universitet, magister inom vårdvetenskaper.

Efter examen har han mest ägnat sig åt kommunal förvaltning i staden Haapavesi, de senaste sex åren som stadsdirektör. Parallellt har han under senare tid även studerat ekonomi vid Vasa universitet.

”Jag är inne på slutspurten och siktar på att få min magisterexamen under året.”

 

I somras presenterades Antti-Jussi Vahteala som ny vd för Korpelan Voima, i september tillträdde han jobbet.

”Bolaget är i gott skick och den lokala förankringen är en tillgång i många delar av verksamheten.”

Han medger att det varit mycket nytt att lära sig om frågeställningarna i energibranschen, men ser en fördel i att han nu får specialisera sig mer än han kunde som stadsdirektör.

”I det jobbet skulle man ha koll på allt. Där ledde jag en organisation med 750 medarbetare, här är vi 37. Ändå har vi ett brett åldersspektrum. Vår äldsta i personalen började på bolaget 1979, medan våra yngsta just har gjort klart med sina studier.”

Han framhåller att huset är fullt med expertkunskap. Under våren får han uppbackning av en annan nyrekryterad nyckelperson när Antti Kettu, avgående vd från Vetelin Energia, tillträder som Korpelan Voimas ekonomidirektör.

Antti-Jussi Vahteala inledde sitt nya jobb när den andra vågen av pandemin åter skärpte restriktionerna.

”Det är trist att jag ännu inte kunnat åka runt och träffa alla kunder och samarbetspartners. Vi får alla ha tålamod och göra vad vi kan för att klara av situationen på bästa sätt.”

 

Karpelan Voima

Korpelan Voimas sju ägarkommuner. Korpelan Voima tillsammans med dotterbolaget Korpelan Energia utgör tillsammans Katternökoncernens näststörsta ägare med 26,54 % av aktierna. Ägandet går tillbaka på den affär 1987–1988 då Katternö Ab köpte Albäck Ab. Korpelan Voimas intäkter under 2019 var 43 miljoner euro.

 

Korpelan Voima ägs av kommunerna Halso, Kalajoki, Kannus, Kaustby, Lestijärvi, Sievi och Toholampi. Elnätet sträcker sig över stora områden av glesbygd, vilket ställer sina krav.

”Leveranssäkerheten är otroligt viktig genom att både privatkunder och företagskunder numera är helt beroende av el, för att få vardagen att fungera. Vi investerar mycket i underhåll och utbyggnad av elnätet. Ändå står vi oss väl i nationella prisjämförelser av överföringsavgifter.”

En stor utmaning för elbolagen har på senare tid varit att balansera utbud och efterfrågan på el.

”De stora prisvariationerna gör det svårt för elbolag att planera långsiktigt. Att elpriset ibland till och med är negativt säger mycket om situationen.”

 

Frågan hur torven framöver ska ersättas som energikälla behöver också få en långsiktig lösning.

”Vi har ett fjärrvärmenät i Sievi där torven är en viktig energikälla. Branschen skulle behöva ett politiskt samförstånd i fråga om de utmaningar som väntar i den nära framtiden.”

Även om Korpelan Voimas strategi säger att bolaget ska förbli lokalt, ser Antti-Jussi Vahteala stora möjligheter att intensifiera samarbeten åt olika håll. Korpelan Voima är en relativt liten aktör på en hårt konkurrensutsatt marknad, och därför ligger det nära till hands att agera tillsammans med andra, bland annat inom elanskaffning.

”När jag öppnar dörren och tittar ut här i Kannus, ser jag en massa vindkraftverk. Tyvärr tillhör inga av dem Korpelan Voima. Genom Katternögruppen är vi redan delägare i vindkraft, men framöver ska vi försöka öka vårt ägande inom den energikällan.”

 

Antti-Jussi Vahtealas barn bor kvar i Haapavesi, och tanken är att de ska fortsätta göra det.

”Barnen har sina kompisar där, och det är också platsen för deras hobbyer, även om de gärna också besöker Kannus. De äldsta barnen ägnar sig åt musik, på piano och cello.”

”Varken jag eller barnens mor är speciellt musikaliska, men barnen verkar trots det ha fått den talangen. En familjebekant upptäckte det när vårt äldsta barn som femåring spelade Muminmelodin på ett leksakspiano”, ler Antti-Jussi Vahteala.

Själv har han odlat jaktintresset sedan unga år. En nyanskaffad tax fyller ett år till sommaren. Han är fortfarande medlem i älgjaktlaget i Haapavesi.

”Jag fick inbjudan i höstas från Kannus att delta med en gästlicens, men jag har också trivts bra med jaktgänget i Haapavesi. Vi får se till hösten.”

För ett par år sedan blev Antti-Jussi Vahteala intresserad av dykning. Under vattenytan finns nya världar att upptäcka.

”Det är fint att jag kan dela dykningsintresset med äldsta barnet. I somras var vi i norra Norge och dök i det klara vattnet och vi planerar att återvända dit i sommar, om pandemiläget tillåter resor över gränsen.”

Antti-Jussi Vahteala

Bild: Karolina Isaksson

Antti-Jussi Vahteala


Född i Vesanto 1977.
Studier: sjukskötare 2000, magister inom vårdvetenskap 2006, ekonomiemagister 2021.
Arbetskarriär: Haapavesi stad 2004–2020 (ekonomichef, välfärdsdirektör, stadsdirektör).
Till familjen hör fem barn i åldrarna 15, 13, 10 och 7 år (tvillingar).
Hobbyer: jakt, motion, dykning.
TEXT: Johan Svenlin