Världens längsta serie

kurva1

 

Att mäta temperaturen över lång tid, så att mätresultaten är jämförbara, är svårt, för att inte säga omöjligt. Dels måste man kunna lita på att de instrument som används är korrekt kalibrerade, dels måste den miljö där temperaturen mäts vara opåverkad av sådant som mänsklig bebyggelse.

Den längsta sammanhängande officiella mätserien (Hadley Centre) gäller Centrala England, där marktemperaturen registrerats obrutet sedan 1659. Kurvan visar årstemperaturen, som alltså har varierat i ett intervall på cirka 4 grader (7–11 grader). De kallaste vintrarna var 1684 och 1740, de varmaste 1834 och 1869. De varmaste somrarna var 1826 och 1976, de kallaste somrarna 1697 och 1726. Den lite tjockare linjen visar 11-årsmedeltalet.