Den totala energianvändningen – för el, värme, trafik och annat – i Tyskland 2021. Olja, kol och naturgas dominerar med tillsammans 73,2 %. Vindkraft, solceller, biomassa och vattenkraft står tillsammans för 20,8 %.
AG Energiebilanzen

Utsläppen ökar åter i Tyskland

I slutet av 2022 väntas Tyskland släcka ner sina sista tre kärnkraftverk. På bara drygt tio år, 2011–2022, kommer därmed sjutton kärnreaktorer att ha stängts och 20 490 megawatt produktionskapacitet att ha eliminerats ur det tyska elsystemet. Det är hälften mer än Finlands hela elanvändning en riktigt kall vinterdag.

I stället har Tyskland satsat enorma resurser på sin energiomställning, Energiewende, i syfte att fasa ut både kärnkraften och kolet. Som konsekvens har tyskarna fått det högsta elpriset i Europa, i fjol för hushållen 32,16 cent/kWh med alla avgifter inräknade.
 


Robert Habeck, Tysklands gröna klimatminister, stänger landets sista kärnkraft.
Bild: Wikipedia

Nu visar preliminära siffror att den fossila energin gjorde comeback i elproduktionen i Tyskland 2021. 2020 utgjorde den förnybara elen 44,1 procent och den fossila elen 44,6 procent. I fjol var siffrorna 40,9 procent förnybart och 47,2 procent fossilt.

Vindkraften på land producerade under fjolåret 12 procent mindre el än 2020, vindkraften till havs 7 procent mindre, trots fortsatt utbyggnad under året, vilket alltså ger ett mått på hur vindkraften kan variera också över en längre tidsperiod.

Sett till den totala primärenergianvändningen i Tyskland – som förutom el inkluderar också värme, transporter och annat – täcktes denna under 2021 fortfarande till nästan 80 procent av fossila energikällor eller kärnkraft.

De officiella tyska klimatmålen för 2022 och 2023 har den gröna klimatministern i den nya tyska regeringen Robert Habeck redan gett upp. Att tro att målen för 2030 ska nås kräver en optimism utöver det vanliga.

Den här utsläppsökningen har alltså kommit redan innan de sista sex tyska kärnreaktorerna stängts ner. Tre av dem avslutade elproduktionen nu vid årsskiftet, de tre sista som nämndes i slutet av det här året.

Med det försvinner ytterligare 8 000 megawatt planerbar elproduktion i Tyskland. I Die Welt sammanfattar ekonomi- och energiredaktören Daniel Wetzel att Tyskland genom stängningen av de sista sex kärnkraftverken står inför den största ökningen av växthusgaser på 30 år.

 


Atte Harjanne, viceordförande för de gröna i Finland, vill satsa på kärnkraft.
Bild: Vihreä liitto

 

Möjligen är det ett tecken i tiden att det finländska gröna partiets viceordförande Atte Harjanne den 8 januari intervjuades i Welt am Sonntag. Harjanne, ingenjör i elteknik och klimatforskare vid det finländska meteorologiska institutet, har profilerat sig som vän av kärnkraften.

”Naturligtvis är kärnkraften hållbar. Den mängd kärnavfall som uppkommer är mycket liten i förhållande till de stora mängder koldioxidneutral el som produceras. Och man kan på ett säkert sätt förvara kärnavfallet i motsats till de växthusgaser som avges från kol- och gaskraftverk”, säger Atte Harjanne i intervjun och framhåller att också el från solceller och vindkraftverk ger upphov till problematiskt avfall.

”Att som i Tyskland samtidigt avveckla både kol- och kärnkraften leder till ett gasberoende för lång tid framåt. Jag skulle hoppas att man intog en vetenskapsbaserad utgångspunkt”, kommenterar Atte Harjanne den tyska energipolitiken i intervjun.

TEXT: Svenolof Karlsson