Vindkraftsparken Middelgrunden utanför Köpenhamn.
Wikipedia

Världsrekord i vindkraft

Kort efter nyår spreds nyheten att Danmark under 2017 satt världsrekord i ”grön energianvändning”. Av all el som användes i landet kom nämligen 43,4 procent från vindkraften.

Eftersom nya vindkraftsparker är under uppförande, kan nya rekord förväntas efterhand.

Den andra sidan av saken är att omkring 70 procent av Danmarks hela energikonsumtion är fossil, närmare bestämt 71 procent enligt årsstatistiken för 2016. 36 procent av den danska energitillförseln kom detta år från olja, 17 procent från naturgas och 15 procent från kol. Vindkraftens andel var 6 procent.

Största delen av den danska förnybara energin kom från biomassa, framför allt träprodukter, halm och avfall.

Det kan också noteras att Danmark är en storimportör av el från Norge, Sverige och Tyskland och i hög grad måste förlita sig till kolkraftverk när vindkraften inte levererar.

De danska konsumenterna får även betala ett högt pris för sin förnybara el. Enbart den subvention de årligen betalar till producenterna av förnybar el motsvarar en miljard euro, och det danska elpriset överstiger i dagsläget 30 cent/kWh, med distributionskostnader och skatter inkluderade.

Danmarks ambitioner att profilera sig som ett grönt energiland kan också vägas mot landets storskaliga olje- och gasutvinning i Östersjön. Strax före nyår sanktionerade Folketinget en investering på omkring 3 miljarder euro som säkerställer att Mærsk Oil kan utvinna olja och gas från sin plattform Tyra i varje fall 25 år framåt.