Kiina kasvoi eniten

Kuten kaavio osoittaa, Kiinan osuus vuoden 2018 primäärienergiankulutuksen kasvusta oli liki 35 %, USA:n 20 % ja Intian vajaat 15 %. Henkeä kohti laskettu primäärienergiankulutus supistui Euroopassa 0,2 % mutta lisääntyi Suomessa 3,8 %. Alla muutamia esimerkkejä henkeä kohti käytetystä primäärienergiasta, yksikkönä gigajoulea/henkilö: Qatar 749, Singapore 633, Kanada 390, Norja 370, USA 294, Etelä-Korea 246, Ruotsi 224, Suomi 221, Venäjä 209, Saksa 164, Kiina 96, Intia 25, Bangladesh 9. Kasvihuonekaasut supistuivat Euroopassa 1,6 % mutta lisääntyivät Suomessa 2,7 % ja maailmanlaajuisesti 2 %.