Rekordmycket el av vindkraft

Mängden installerad vindkraft ökade rekordmycket i Finland under 2016, från 1005 till 1533 megawatt, alltså med 528 megawatt, vilket motsvarar ungefär 200 vindmöllor av det större slaget. I medeltal levererade vindkraften i fjol el med effekten 349 megawatt, vilket räckte till 3,6 procent av Finlands elanvändning på 85,1 TWh.

Som den blå kurvan visar varierar vindkraftselen kraftigt. Det ska noteras att kurvan dessutom visar medelvärdet per vecka och alltså är mycket utjämnad.

 


Källa: Finsk Energiindustri