Ledningar i luften beskrivs som ett tryggare och ekonomiskt mer fördelaktigt alternativ än markkabel.
Fingrid

Luftledning vanligen det bästa

Luftledning är vanligen ett bättre alternativ än nedgrävd kabel, om det handlar om högre spänningsnivåer. Det anser fem regionala nätföretag i Sverige, tillsammans med stamnätsoperatören Svenska kraftnät, i ett gemensamt åtgärdsförslag till den svenska regeringen för hur elnätet ska förstärkas.

”Luftledning är den tekniska lösning som ger ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägst samhällskostnad. Luftledning är i regel ett mycket billigare alternativ än markkabel, vilket innebär lägre kostnader för elnätskunderna”, sägs i förslaget.

”Det alternativa valet med markkabel på dessa spänningsnivåer medför tekniska svårigheter som försämrad elkvalitet och ökad risk för avbrott. Markkabel kan därför bara förordas på kortare sträckor där det inte är möjligt att bygga en luftledning.”

Utspelet kan ses mot bakgrund av att allt fler markägare och boende nära högspänningsledningar börjat kräva att elen dras i kabel i marken. För elsystemet som helhet ger det enligt skrivelsen alltså fler nackdelar än fördelar.

I fråga om lågspänningsledningar ser frågeställningen delvis annorlunda ut. I tätort ger nedgrävda kablar till exempel bättre skydd mot oväder. Om kablarna av något skäl behöver repareras, kan arbetet med att lokalisera och åtgärda felet däremot bli desto större.

De företag som tillsammans med Svenska kraftnät står bakom förslaget är Ellevio, Eon Energidistribution, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät och Vattenfall Eldistribution.