Suomeen suunnitellaan uusia sähkönsiirron valtaväyliä.
Fingrid

Valmisteilla valtava tuulivoiman laajennus

Kantaverkko-operaattori Fingrid on tekemässä suurinvestointeja uusiin voimajohtoihin ja sähköasemiin Suomen sähköistämistarpeiden tyydyttämiseksi. Fingridin puolivuotiskatsauksesta käy ilmi, että yritys arvioi kantaverkon investointitarpeen nousevan vähintään kahteen miljardiin euroon 2020-luvulla.

Investointeja tarvitaan etenkin tuulivoiman kasvavasta osuudesta huolehtimiseen sekä myös sähköjärjestelmän teknisen toiminnan parantamiseen, mikä on koko pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä heikentymässä tuuli- ja aurinkovoiman yhä suuremman osuuden takia. Pohjoismaiden sähköjärjestelmässä rekisteröitiin vuosikymmeniin matalin ns. inertia (109 GWh) 13.6.2021.

Inertialla tarkoitetaan hitautta, jota sähköjärjestelmä tarvitsee vastustaakseen taajuusvaihteluja.

Katsauksen mukaan huolta aiheuttavat myös Ruotsin kantaverkon entistä suuremmat siirtorajoitukset, jotka vaikuttavat sähkönsiirtoon Suomen ja Ruotsin välillä. Tähän aiheeseen palataan toisaalla tässä julkaisussa.

Valtava kiinnostus tuulivoimarakentamiseen Suomessa näkyy Fingridin vastaanottamissa liityntäkyselyissä, jotka ylittävät jo 100 000 megawattia. Tätä voidaan verrata siihen, että Suomen tämänvuotisen sähkönkulutuksen kulutushuippu oli 14 267 megawattia kylmänä talvipäivänä 18. helmikuuta klo 09.00–10.00.

Fingrid on kehittämässä kyselyjen käsittelemiseksi tietojärjestelmää, jolla pyritään vuoden 2021 lopusta lähtien antamaan tuulivoimatoimijoille tilannekuva heidän hankkeensa edellytyksistä.

Fingrid on tänä vuonna tähän mennessä tehnyt lukuisia mittavia investointipäätöksiä, jotka liittyvät Pohjanmaalla tuotetun tuulivoiman liittämiseen kantaverkkoon:

  • Valkeuden sähköaseman valmistuminen v. 2023.
  • Alajärven sähköaseman laajentaminen. Asemalle on tarkoitus liittää uutta tuotantokapasiteettia tulevien vuosien aikana lähes 2 000 megawattia.
  • Arkkukallion sähköaseman rakentaminen Isojoen kunnassa mm. Kristiinankaupungin alueen useiden tuulivoimahankkeiden takia. Noin 500 MW on suunniteltu liitettävän sähköasemalle vuoden 2024 loppuun mennessä ja noin 800 MW vuoden 2028 loppuun mennessä. Suuren liityntämäärän vuoksi Arkkukallion asema rakennetaan normaalia suuremmaksi, kahden 400 MVA-päämuuntajan sähköasemaksi.
  • Tuovilan sähköaseman laajentaminen vastaamaan Vaasan alueen tarpeita. Investoinnin taustalla on alueen kasvava tuulivoimatuotanto ja Vaasaan suunniteltu akkumateriaalitehdas. Sähköaseman laajennus valmistuu v. 2023.