Risken för fallolyckor påtalas särskilt i Arbetsmiljöverkets rapport. På bilden en vindmölla som fattat eld i North Ayrshire, Skottland, i samband med en vinterstorm.
Getty Images

Alla underkändes vid inspektion

Tio av tolv vindkraftstillverkare har förbjudits sälja sina vindkraftverk efter att Arbetsmiljöverket i Sverige inspekterat säkerheten på anläggningarna.

Omkring 3 000 vindmöllor av 60 olika typer finns numera i Sverige. I våras meddelade Arbetsmiljöverket resultatet av en inspektion av 23 av möllorna, den första större inspektion som gjorts i Europa.

Resultatet var att tio av de tolv ifrågavarande tillverkarna förbjöds sälja de inspekterade typerna av vindkraftverk, på grund av brister i säkerheten. Även för de två övriga tillverkarna överväger Arbetsmiljöverket enligt Ny teknik ett förbud.

De granskade tillverkarna är Enercon, GE, Senvion, Siemens, Dongfang, Gamesa, Vestas, Sinovel, Nordex, Eno, Kenersys och EWT. Sammanlagt gällde granskningen 20 olika vindkraftverksmodeller.

Med hot om vite kräver Arbetsmiljöverket att företagen återkallar redan monterade vindkraftverk av de typer som konstaterats ha säkerhetsbrister, för den händelse att nödvändiga åtgärder inte vidtagits före slutet av 2017. Fyra av tillverkarna har överklagat beslutet till den svenska förvaltningsrätten.

Listan med uppdagade säkerhetsbrister är lång. Till exempel hade ingen av de tolv tillverkarna en korrekt deklarering av bullerdata. 18 av de 23 inspekterade verken saknade väsentliga ordnings- och skyddsregler, hade inte märkt ut utrymningsvägar eller saknade brandsläckare, brandskyddsutrustning eller brandlarm.

Fem av fem kontrollerade saknade märkning av rörledningar som innehåller farlig kemisk produkt. Nio saknade skydd mot rörliga delar (rotor). Åtta hade inte märkt utrymningsluckan som utrymningsväg. Elva av vindmöllorna saknade bruksanvisning på svenska.

Arbetsmiljöverkets rapport kan läsas på www.av.se.

Under 2017 genomför det svenska Arbetsmiljöverket inspektioner av en rad vindkraftverk som är äldre än tio år. Efter tio år upphör tillverkarens ansvar.