Statkraftin tuulivoimapuisto Smølassa. Fosen-hanke on noin seitsenkertainen.
Statkraft

Norjan suursatsaus tuulivoimaan

Norjan valtion omistama Statkraft aikoi ensin rakentaa suuren tuulivoimapuiston Norjaan, mutta perui hankkeen sen heikon kannattavuuden takia. Yhtäkkiä asia nousi taas esille Euroopan suurimpana maalle rakennettavana tuulivoimapuistona, joka on tarkoitus sijoittaa Fosenin rannikkoalueelle Trondheimin lähelle.

Alueelle pystytetään v. 2016–2020 yht. 289 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu asennettu teho on tuhat megawattia. Alueen suotuisten tuuliolojen arvioidaan tuottavan 3,4 TWh sähköä vuodessa.

Mutta Statkraftin laskelmien perään voidaan kysellä, sillä sähköä voi ostaa alle 20 €/MWh aina vuoteen 2020 asti, mutta sähkösertifikaatin hinta on nyt keväällä ollut ennätysalhainen, 16 €/MWh.

Näillä luvuilla tuotanto ei kannata.

Toisaalta sähkön hinnan voi olettaa nousevan v. 2020 jälkeen, koska ydinvoimaloita lakkautetaan ja uusia siirtokaapeleita rakennetaan Norjasta Eurooppaan, jossa vesivoimasähköstä saa paremman hinnan kuin kotirintamalla.

Lisäksi muiden tuulivoimatoimijoiden voidaan spekuloida hyllyttävän rakentamissuunnitelmansa Statkraftin panostusten takia, mikä oletettavasti nostaa sertifikaattihintoja.

Fosen-hankkeella on yhteispohjoismaisten sähkömarkkinoiden takia merkitystä myös Suomelle. Suurempi sähkömäärä painaa hintaa alemmas. Fosen ei kuitenkaan ratkaise Suomen tehovajetta, sillä tuulivoima tuottaa sähköä vain satunnaisesti eikä tarpeen mukaan.