Wikipedia

Ruotsin tuulivoiman hätä

Ruotsin tuulivoima on hätää kärsimässä: mikäli sille myönnettyjä tukia ei pian koroteta, konkurssit seuraavat toinen toistaan, toimialan asiantuntijat ennustavat.

Ruotsin tuulivoiman tukijärjestelmä eroaa täysin Suomen järjestelmästä. Suomessa tuulivoimayhtiöille taataan verovaroilla kiinteä tuotto, 83,5 €/MWh, sähkön markkinahinnasta riippumatta. Tammi-huhtikuussa 2016 sähkönhinta oli Suomen hinta-alueella 29,5 €/MWh.

Ruotsissa tuulivoimaa tuetaan pääasiassa sähkösertifikaattijärjestelmän avulla, jonka maa jakaa Norjan kanssa. Järjestelmässä tuulivoima (kuten tietyt muut uusiutuvat energiat) saa toimitettavalle sähkölle 15 vuodeksi sertifikaatin, jonka sähkökauppayhtiöt ovat velvollisia ostamaan.

Tukijärjestelmä sisältää siis markkinakomponentin, jonka tarkoituksena on ohjata uusiutuvan energian laajempaa käyttöönottoa kustannustehokkaasti. Sertifikaatti maksoi tammi–huhtikuussa 2016 noin 16 €/MWh, jonka tuulivoiman omistajat siis saavat sähkönmyynnistä kertyvän tulon lisäksi.

Kun Ruotsissa sähköpörssin keskihinta oli keväällä 23 €/MWh, tuotto ei yllä edes 40 euroon/MWh – eli lähestulkoon kaikki tuulisähkön tuottajat kärsivät tappioita.

Svensk Vindenergi -toimialajärjestö on epätoivoinen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuulivoimaloita tilattiin vain 62 MW:n arvosta, ”suora seuraus poliitikkojen ja viranomaisten välinpitämättömästä asenteesta energia-alan ohjauskeinon ja pitkäaikaisten pelisääntöjen suhteen”, järjestö sanoo ja katsoo sähkösertifikaattijärjestelmän olevan ”epätasapainossa” (ei riitä takaamaan kannattavuutta).

Uusiutuvaan energiaan on suhtauduttava huomattavasti tavoitteellisemmin, järjestö toteaa:

”Svensk Vindenergi vaatii, että vastuussa olevat poliitikot ilmoittavat pikimmiten uudet tavoitteet vuoden 2020 jälkeiselle ajalle […]  Nykyisen ohjausjärjestelmän muuttaminen on äärimmäisen kiireistä, jotta voimme estää epätasapainon ja välttää sijoittajien epävarmuuden. Neuvottelujen tulokset ovat ratkaisevia tuulivoima-alalle ja potentiaalisille sijoittajille.