Vindkraft i Skåne
Wikipedia

Panik inom svensk vindkraft

Det är panikläge för vindkraften i Sverige. Får den inte snart ökade subventioner, kommer konkurserna på löpande band, spår branschanalytiker.

Sveriges subventionssystem för vindkraft är helt olikt Finlands. Hos oss garanteras vindkraftsbolagen med hjälp av skattemedel en fast intäkt, 83,5 euro/MWh, oberoende av marknadspriset på el. Under januari-april 2016 var detta i det finländska prisområdet 29,5 euro/MWh.

I Sverige subventioneras vindkraften framför allt genom elcertifikatsystemet, som Sverige har gemensamt med Norge. Det är upplagt så att vindkraften liksom viss annan förnybar elproduktion får certifikat för den el som levereras under 15 år, certifikat som elhandelsföretagen är tvungna att köpa.

Stödsystemet innehåller alltså en marknadskomponent, som syftar till att styra utbyggnaden av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Under januari-april 2016 kostade certifikaten ungefär 16 euro/MWh, vilket alltså tillfallit vindkraftsägarna utöver inkomsten från elförsäljningen.

Då snittpriset på elbörsen under våren varit 23 euro/MWh i Sverige, når intäkten inte ens upp till 40 euro/MWh, en förlustaffär för praktiskt taget alla svenska vindelproducenter.

Nu är tonen hos branschföreningen Svensk Vindenergi desperat. Bara vindmöllor på 62 megawatt beställdes under årets första kvartal. ”ett direkt resultat av politikernas och myndigheterna snonchalans inför branschens behov av ett fungerande styrmedel och långsiktiga spelregler”, säger föreningen och anser att elcertifikatsystemet är ”i kraftig obalans” (inte räcker till för att ge lönsamhet).

En kraftigt utökad ambition måste till, enligt föreningen:

”Svensk Vindenergi kräver att ansvariga politiker snarast ger besked om en ny målsättning för tiden efter 2020 […] Förändringar av dagens styrmedelsystem är oerhört brådskande för att förhindra framtida obalanser och undanröja osäkerheter hos investerarna. För vindkraftsbranschen och dess investerare är resultatet av dessa förhandlingar avgörande.”