”Täytyy uskaltaa”, näin Stefan Storholm tiivistää, mitä Katternön toimitusjohtajuusvuodet ovat hänelle opettaneet. Tässä hän tarkastaa tiluksia v. 2005 kuuluisassa jeepissä, jossa sen saapuessa Katternö-ryhmän omistukseen oli edelleen näkyvissä ampumajälkiä toisen maailmansodan taisteluista Saharassa.
Mats Sandström

Stefanin työn tulos miljardi euroa

Stefan Storholm lähtee Katternöstä 16 vuoden uran jälkeen miljarditoimitusjohtajana. Niin paljon liikevaihto on euroina kasvanut hänen toimitusjohtajuutensa aikana. Ja Katternö on vihreämpi kuin koskaan.

”Haluan sydämestäni kiittää kaikkia työntekijöitä! Tuntuu hienolta jättää yhtiö hyvään kuntoon”, hän sanoo.

Stefan Storholmin tullessa Katternön toimitusjohtajaksi 15. tammikuuta 2001 yritys oli nykyiseen verrattuna pieni ja Albäck Ab:n ostosta 13 vuotta aiemmin aiheutuneet velat painoivat edelleen tulosta.

”Minulle oli päivänselvää, että meidän täytyi kasvaa, saada kriittistä massaa. Helsingissä meitä kuvailtiin ’kyläkaupaksi’. Mutta kaikki eivät olleet vakuuttuneita siitä, että kasvu olisi meille oikea reitti, eivät edes omassa hallituksessamme.”

”Tilannetta voi verrata Kokkolan Energiaan, joka päätti pysyä lestissään ja nykyään kamppailee talousvaikeuksissa. Kasvamalla pystyimme kehittämään synergia- ja mittakaavaetuja.”

Kasvua voi tapahtua luomalla uutta liiketoimintaa tai ostamalla muita. Stefan on hallituksen puheenjohtaja Peter Boström parinaan ajanut molempia reittejä.

Suurimmat kaupat Stefanin tj-aikana ovat koskeneet silloisen Vieska Energian liiketoiminnan hankintaa (2001), tällä kaupalla oli pitkä esihistoria, sekä Ruotsin Härjedalenissa toimivan Härjeåns Ab:n enemmistöosakkuutta (2013) ja Pietarsaaren Energialaitoksen ostoa (2015). Nämä kaupat ovat maksaneet noin 20, 50 ja 70 miljoonaa euroa.

Uutta tuotantoa

Katternö on luonut omaa uutta liiketoimintaa etenkin rakentamalla sähkön- ja lämmöntuotantoa. Katternön laitoksissa tuotettiin ennen vuosituhannen vaihdetta enimmillään vain 350 GWh sähköä ja lämpöä vuodessa, suurin osa kaukana (Pohjolan Voima). Sähköverkkoa ei ollut edes rakennettu sähkön toimittamiseen Katternö-alueen ulkopuolelle.

Jo vuonna 2007 Katternö tuotti liki 1600 GWh, ja sillä on sen jälkeen ollut niin paljon omaa kapasiteettia, että se pystyisi hädän tullen tuottamaan kaiken asiakkaiden tarvitseman sähkön ja lämmön saarekekäyttönä omissa laitoksissaan.

Etenkin Alholmens Kraft, joka otettiin kaupalliseen käyttöön vuosi Stefanin virkaanastumisen jälkeen, oli tärkeä, ja vuodesta 2006 lähtien myös Kanteleen Voima, maailman suurin turpeenpolttoon soveltuva voimala. Viime vuosina Katternön tuulivoimatuotanto on laajentunut nopeasti.

Energiajärjestelmän peruspilareihin kuuluvat myös sähköverkot, joihin kohdistuu suuri osa sähköjärjestelmän kustannuksista. Tässäkin Katternö on Stefanin johdolla laajentanut toimintaa lähtökohtanaan, että on parempi omistaa ja ohjata sähköverkkoja itse.

Katternö on selkeästi kulkenut omia teitään strategisessa yhteistyössä, jolla on pyritty vahvistamaan lähiyhteisöä. Yhtiö on esimerkiksi suuromistajana JNT:ssä ja Nextjet-lentoyhtiössä.

”Ei ole sattumaa, että meidän alueellamme on Suomen laajimmat kuituverkot”, Stefan sanoo.

Perusajatukset

Katternön perusajatuksiin kuului jo ennen Stefanin aikaa lähiyhteisön kehittäminen, ympäristön kannalta hyväksyttävien ratkaisujen hakeminen ja vastuun kantaminen koko ketjusta sähkön- ja lämmöntuotannosta aina loppuasiakkaalle toimitukseen saakka.

Ne ohjaavat toimintaa edelleen. Mutta ajatukset täytyy myös toteuttaa, kaikkine yksityiskohtineen, monimutkaisessa maailmassa, joka koostuu yhdyskuntasuunnittelusta, sääntelystä, teknisistä haasteista ja jatkuvasti vaihtelevan lainsäädännön aiheuttamista muutoksista.

”Olemme panostaneet lujasti uusiutuvan energian investointeihin. Katternön energiapaletti on nykyään vihrein muihin samanarvoisiin yhtiöihin verrattuna”, Stefan sanoo.

Haasteiden luonne on muuttunut etenkin Stefanin tj-ajan jälkipuoliskolla. Vuoden 2008 finanssikriisi aiheutti sähkönkulutukseen äkillisen loven. Naapurimaiden massiiviset uuden tuulivoiman tuet rikkoivat markkinamekanismit. Sähkönhinta on pudonnut tasolle, jolla lukuiset laitokset ovat kannattamattomia.