”Man måste våga”, är Stefan Storholms sammanfattning av vad hans år som Katternös vd lärt honom. Här inspekterar Stefan ägorna 2005 i den ryktbara jeep som, då den kom i Katternögruppens ägo, fortfarande hade skottskador från andra världskrigets strider i Sahara.
Mats Sandström

En miljard euro Stefans facit

Efter sexton år lämnar Stefan Storholm Katternö som en miljard-vd. Så mycket i euro har omsättningen ökat under hans tid jämfört med nivån då han tillträdde. Och Katternö är grönare än någonsin.

”Jag vill tacka alla medarbetare av allt mitt hjärta! Det känns skönt att lämna bolaget i bra skick”, säger han.

När Stefan Storholm tillträdde som vd för Katternö den 15 januari 2001 var företaget litet jämfört med i dag och skulderna efter köpet av Albäck Ab tretton år tidigare tärde fortfarande.

”För mig var det självklart att vi måste växa, få en kritisk massa. I Helsingfors beskrev man oss som ’kyläkauppa’[bybutiken]. Men alla var inte övertygade om att tillväxt var rätt väg att gå, inte ens i vår egen styrelse.”

”Man kan jämföra med Karleby Energi, som valde att hålla sig vid sin läst och i dag kämpar med ekonomin. Genom att växa kunde vi utveckla storskalsfördelar och synergier.”

Tillväxt kan ske så att man skapar nya affärer eller köper andras affärer. Stefan har, med styrelseordföranden Peter Boström som parhäst, varit drivande i båda avseendena.

De största köpen under Stefans vd-tid har gällt Katternös övertagande av affärsverksamheten i dåvarande Vieska Energia (2001), ett köp med en lång förhistoria, majoritetsägandet i Härjeåns Ab i Härjedalen (2013) och övertagandet av Jakobstads Energiverk (2015). I pengar har de affärerna handlat om ungefär 20, 50 respektive 70 miljoner euro.

Ny produktion

Nya egna affärer har Katternö skapat framför allt genom att bygga el- och värmeproduktion. Före millennieskiftet producerades på årsbasis som mest bara 350 GWh el och värme i anläggningar som Katternö ägde, det allra mesta på fjärran ort (av Pohjolan Voima). Elnätet var inte ens konstruerat för elleveranser ut från Katternöområdet.

Redan 2007 producerade Katternö närmare 1 600 GWh och har därefter haft egen kapacitet för att, om det skulle knipa, kunna producera all el och värme som efterfrågas av kunderna som ödrift i egna anläggningar.

Framför allt gjorde Alholmens Kraft skillnad, taget i kommersiell drift ett år efter Stefans tillträde, och från 2006 även Kanteleen Voima, världens största kraftverk utformat för att bränna torv. Under de senaste åren har Katternö vuxit snabbt som vindkraftsproducent.

En grundbult i energisystemet är också elnäten, som står för en stor del av kostnadsmassan i elsystemet. Även här har Katternö under Stefans ledning agerat expansivt, utgående från att det är en fördel att själv äga och styra över elnäten.

Ett område där Katternö tydligt markerat en egen väg är strategiska samarbeten, i syfte att stärka lokalsamhället. Exempelvis genom att bolaget gått in som storägare i JNT och flygbolaget Nextjet.

”Det är ingen slump att vi i vår region har Finlands bäst utbyggda fibernät”, säger Stefan.

Grundläggande idéer

Grundläggande idéer för Katternö var redan vid Stefans tillträde att bidra till att utveckla lokalsamhället, att söka miljömässigt acceptabla lösningar och att ta ansvar för hela kedjan från el- och värmeproduktionen till leveransen till slutkunden.

De här idéerna styr fortfarande. Men idéerna ska också genomföras, i alla sina detaljer, i en komplex värld av samhällsplanering, regleringar, tekniska utmaningar och manövrer gentemot en ständigt växlande lagstiftning.

”Ett område där vi jobbat hårt gäller satsningarna i förnybar energi. Jämfört med likvärdiga bolag har Katternö i dag den grönaste elmixen”, säger Stefan.

Speciellt under senare delen av Stefans vd-tid har utmaningarna ändrat karaktär. Finanskrisen 2008 gav ett tvärt hack i elanvändningen. Massiva subventioner till ny vindkraft i grannländerna slog sönder marknadsmekanismerna. Elpriset har fallit till en nivå som gjort mängder av anläggningar olönsamma.