Suomi kärjessä

 

Vuonna 2016 Suomen hiilidioksidipäästöt fossiilisen energian poltosta kasvoivat enemmän kuin missään muussa EU-maassa, näin Eurostatin alustavien tilastojen mukaan. Päästöt lisääntyivät 8,5 prosenttia, Tanskassa kasvua oli vertailun vuoksi +5,7 % ja Ruotsissa +2,3 %. Maltalla päästöt supistuivat peräti 18,2 %. Koko EU:ssa vähennystä oli 0,4 %.
Eurostat ei erittele yksittäisten maiden lukuja mutta toteaa, että niihin vaikuttaa joukko tekijöitä, esimerkiksi kyseisen vuoden sääolot, talouskasvun vauhti, väestömuutokset ja teollisuustoiminnan vilkkaus. Hiilidioksidipäästöt Suomen maahantuomasta sähköstä kirjataan vientimaan tilille.