Finland i toppen

 

Finland ökade under 2016 sina koldioxidutsläpp från förbränning av fossil energi mer än något annat land i EU, enligt Eurostats preliminära statistik. Ökningen var 8,5 procent, att jämföra med till exempel Danmark +5,7 procent och Sverige +2,3 procent. Malta minskade sina utsläpp med hela 18,2 procent. För EU som helhet är siffran en minskning med 0,4 procent.Eurostat ger inga detaljer om de enskilda ländernas siffror, men noterar att en rad faktorer inverkar, som väderförhållandena under året, graden av ekonomisk tillväxt, befolkningsförändringar och industriaktiviteter. För den el som Finland importerar bokförs koldioxidutsläppen på exportlandet.