SÄÄNKESTÄVÄ VERKKO. Yli 40-vuotias suurjännitelinja Kruunupyyn koillisosissa uusitaan.

Tuplasti enemmän linjassa

Herrfors

Syyskuussa aletaan uudistaa Kokkolan Ventusnevan ja Kruunupyyn Louluksen välistä suurjännitelinjaa koko 20 km:n matkalta.

”Vaihdamme koko linjan, joka on seissyt paikallaan vuodesta 1973 ja tullut elinikänsä päähän. Uuden linjan siirtoteho nousee liki kaksinkertaiseksi”, sanoo Herrforsin käyttöinsinööri Carl-Johan Nylund.

Lisäksi uuteen linjaan tulee ukkosenjohdattimet, joita vanhassa ei ollut. Ukkoset ovat viime vuosina aiheuttaneet koko joukon häiriöitä sähköverkkoihin.

Sähköturvallisuus paranee, kun linjassa kulkee ylimpänä ukkosenjohdattimia.

Suurjännitelinjan johtokadun on oltava täysin puuton 26 metrin leveydeltä ja lisäksi 10 metrin matkalla kumpaankin suuntaan on poistettava laitapuut, jotka voisivat kaatua johtojen päälle.

”Paikallinen metsänhoitoyhdistys hoitaa tarvittavat kaadot, ja puut jäävät maanomistajille sopimustemme mukaisesti. Linja kulkee osin soisilla alueilla, joissa muutostyöt on paras tehdä kylmimpinä kuukausina maan ollessa jäässä.”

”Jos sää ei aiheuta ongelmia, koko työn arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2017”, Carl-Johan Nylund sanoo.