VÄDERTÅLIGT NÄT. Den drygt fyrtioåriga högspänningslinjen som går igenom nordöstra Kronoby ska förnyas.

Dubbelt mer i ny linje

Herrfors

I september inleds förnyelsen av högspänningslinjen mellan Ventusneva i Karleby och Loulus i Kronoby, en sträcka på cirka 20 kilometer.

”Vi byter ut hela linjen som har stått där sedan 1973 och har kommit till slutet av sin livslängd. Överföringskapaciteten kommer att bli nästan dubbelt så stor i den nya linjen”, säger Carl-Johan Nylund, driftingenjör på Herrfors.

Dessutom utrustas den med åskledare, något som den gamla linjen saknat. De senaste åren har åskoväder orsakat en hel del störningar på elnäten. Med åskledare högst uppe längs linjen kommer elsäkerheten att förbättras.

En linjegata för högspänning måste uppfylla kraven med en helt trädfri bredd på 26 meter och ytterligare tio meter åt vartdera hållet för riskabla kantträd som kan falla över ledningen.

”Nödvändiga avverkningar sköts av den lokala Skogsvårdsföreningen och virket tillfaller markägarna enligt våra avtal. Linjen går till viss del över sankmark som är bäst tillgänglig i fruset tillstånd, under de kallaste månaderna.”

”Om inte vädret ställer till med problem räknar vi med att hela arbetet är avslutat i april 2017”, säger Carl-Johan Nylund.