Tuulivoima ennätykseen Suomessa

Vuonna 2019 Suomessa tuotettiin tuulivoimalla liki 6 TWh sähköä. Se oli 9 % maan koko sähköntuotannosta. Kuviosta näkee, että kasvu on ollut hyvin nopeaa vuodesta 2014 lähtien. Pylväät ilmoittavat Suomen tuulivoiman yhteenlasketun asennetun kapasiteetin, joka oli vuoden 2020 alussa 2 284 MW. Kuvio kertoo myös, että ns. huipunkäyttöaika (miten paljon asennuskapasiteetista on tosiasiassa käytetty) on kasvanut 20 %:n tasolta vuosina 2006–2014 noin 30 %:iin vuosina 2018–2019. Vuonna 2020 ja siitä eteenpäin tuulivoimarakentaminen jatkuu voimakkaana Suomessa.

 


Sähköntuotanto tuulivoimalla Suomessa ja tuulivoimaloiden yhteenlaskettu asennettu kapasiteetti vuoden lopussa.
Kuva: Energiateollisuus ry.