Vindkraften boomar i Finland

Under 2019 producerades nästan 6 TWh el av vindkraft i Finland. Det motsvarade 9 procent av landets totala elproduktion. Ökningen har som synes varit mycket snabb sedan 2014. Staplarna anger den sammanlagda installerade effekten hos landets vindkraftverk, totalt 2 284 megawatt vid ingången till 2020. Illustrationen avspeglar också att den så kallade fullastfaktorn (hur mycket av den installerade effekten som verkligen använts) ökat, från nivån 20 % under perioden 2006–2014 till omkring 30 % 2018–2019. Fr.o.m. 2020 byggs vindkraften åter ut stort i Finland.

 


Elproduktion av vindkraft i Finland och sammanlagt installerad kapacitet hos vindkraftverken vid årets slut.
Bild: Finsk Energiindustri