Nya elmotorvägar är på gång i Finland.
Fingrid

Enorm vindkraftsutbyggnad förbereds

Stamnätsoperatören Fin­grid är i färd med en storsatsning på nya kraftledningar och elstationer för att möta elektrifieringsbehovet i Finland. Fingrid bedömer investeringsbehovet i stamnätet under 2020-talet till minst två miljarder euro, framgår av företagets halvårsrapport.

Förutom att ta hand om den ökande andelen av, framför allt, vindkraft behövs utbyggnaden också för att förbättra elsystemets tekniska funktion, som i hela det nordiska elsystemet är under försämring på grund av vind- och solkraftens allt större andel. Den 13 juni i år registrerades den lägsta så kallade inertian (109 GWs) på flera decennier i det nordiska elnätet.

Med inertia förstås den tröghet som elsystemet behöver ha för att motverka frekvenssvängningar.

Ett annat orosmoment, enligt rapporten, är de allt större överföringsbegränsningarna i det svenska stamnätet, vilket påverkar också elöverföringen mellan Finland och Sverige. Temat uppmärksammas på annat håll i tidningen.

Det enorma intresset för att bygga vindkraft i Finland visas av att anslutningsförfrågningarna till Fingrid redan överskrider 100 000 megawatt. Det kan jämföras med att toppen i Finlands faktiska effektanvändning i år, den kalla vinterdagen 18 februari kl. 9–10, var 14 267 megawatt.

För att hantera förfrågningarna är Fingrid i färd med att skapa ett datasystem som syftar till att från och med slutet av 2021 ge vindkraftsaspiranterna en situationsbild av förutsättningarna för deras projekt.

Hittills i år har Fingrid fattat flera stora investeringsbeslut relaterat till anslutningen av Österbottenproducerad vindkraft till stamnätet, nämligen angående:

  • Bygget av en elstation i Valkeus för slutförande 2023.
  • Utbyggnad av elstationen i Alajärvi. Målet är denna under de kommande åren kunna ansluta ny produktionskapacitet på nästan 2 000 megawatt.
  • En elstation i Arkkukallio i Storå kommun, med anledning av flera vindkraftsprojekt i Kristinestadsområdet. Omkring 500 MW effekt väntas kunna kopplas till elstationen före slutet av 2024 och ungefär 800 MW före slutet av 2028. På grund av det stora antalet anslutningar kommer elstationen i Arkkukallio att byggas större än vanligt, som en elstation med två 400 MVA-huvudtransformatorer.
  • Utbyggnad av elstationen i Toby, detta för att möta behovet i Vasaområdet. Tilltagande vindkraftsproduktion och den planerade batterimaterialfabriken i Vasa ligger bakom investeringen. Utbyggnaden av elstationen planeras till 2023.