Energiaa kuluu yhä enemmän

Energian kokonaiskulutus maailmassa – kuljetuksiin, lämmitykseen, sähköön ja muuhun – lisääntyi vuodesta 1971 vuoteen 2019 noin 165 %, 230 EJ:sta 606 EJ:een (eksajoule = 1018 joulea). Fossiilisten polttoaineiden osuus supistui 86,6 %:sta 80,9 %:iin, uusiutuvien osuus kasvoi 12,9 %:sta 14,1 %:iin. Siitä oli tuulen ja auringon osuus 2,2 % v. 2019. Yksi joule vastaa työtä, joka tehdään, kun yhden watin teholla työskennellään yhden sekunnin ajan. Tai arkisemmin: suunnilleen sitä energiamäärää, joka tarvitaan pienen omenan nostamiseen metrin suoraan ylöspäin.

 


Kuva: IEA