Fossiilisähkön osuus supistui

Maailman sähkönkulutus on yli nelinkertaistunut vuodesta 1971 vuoteen 2019, noin 6 000 TWh:sta 27 000 TWh:iin. Fossiilisen energian osuus sähköntuotannossa supistui 74 %:sta 63 %:iin (öljyn osuus pieneni 21 %:sta 3 %:iin, hiilen 40 %:sta 37 %:iin, maakaasun osuuus kasvoi 13 %:sta 24 %:iin). Ydinvoiman osuus kasvoi 2 %:sta 10 %:iin. Uusiutuvien energiamuotojen osuus, biomassa niistä suurimpana, kasvoi 23 %:sta 26 %:iin. Kaikkien energialähteiden käyttö sähköntuotannossa kasvoi silti siis voimakkaasti määrältään, vaikkakaan ei osuudeltaan. Poikkeuksen tästä muodostaa öljy. Vuonna 2020 Suomen sähköstä tuotettiin 15 % fossiilisilla energialähteillä.

 


Kuva: IEA, Energiateollisuus ry