Är klimatforskarna eniga?

I nyhetsförmedlingen från klimatmötet i Paris framhölls att ingen seriös forskare längre bestrider att människan genom sina aktiviteter värmer klimatet. Stämmer det?

Jalle: Det beror på vad man anser att vetenskapen egentligen har bevisat och vad som är spekulationer. Om en forskare spekulerar, blir det inte bättre vetenskap för att hen är forskare, men spekulerande forskare är populärare politiskt än sådana som är försiktigare. Se närmare kommentarerna på annan plats i tidningen.

Som tillägg till det: Observera att man i Paris som bas utnyttjade medelvärdet av vissa extrema datamodeller, som utformats så att dubblerad koldioxidhalt genom olika typer av förstärkningseffekter skulle höja temperaturen med flera grader. Dessa förstärkningar är teoretiska och har inte påvisats med observationer.

Finlands vinterväder bestäms i hög grad av den lågtrycksbana som hör ihop med den så kallade Arctic Oscillation (som beskriver ett mönster för icke-säsongsbundna lufttrycksvariationer). Det finns ingen stigande residualtrend (ingen uppvärmning utöver den som åstadkommits av att lågtrycken sedan 1989 i medeltal tagit en nordligare bana). Vi har nu i Finland ungefär 1930-talets vinterklimat, medan vårt sommarklimat är kallare än på 1930-talet.

TEXT: Jarl Ahlbeck