Det kalla året 1867

Åren 1866–1868 var svåra nödår i Finland, omkring 200 000 finländare dog i hunger och de sjukdomar som spred sig på grund av misären. Särskilt 1867 beskrivs som ett kallt år. Ingen kurva över temperaturanomalierna (alltså avvikelserna från det normala) detta år har veterligen gjorts för Finland, men denna visar kurvan för Stockholm 1867. Som synes var det mycket kallare än normalt i stort sett hela året. För Finlands del ser kurvan sannolikt mycket likartad ut. Den grafiska presentationen är gjord av Anders Moberg, docent vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet.