Ny metod att producera vätgas

Ett internationellt forskarlag baserat i Umeå har presenterat ett nytt system för storskalig produktion av vätgas.

Vätgas, som bland annat driver bränsleceller, har länge beskrivits som en framtida energibärare. Men ett ekonomiskt sätt att producera och använda vätgas har låtit vänta på sig.

I en artikel i Scientific Reports presenterade en forskargrupp nyligen en ny typ av katalysator som kan användas för att spjälka vatten till vätgas och syrgas genom elektrolys.

”Det system vi tagit fram är robust, skalbart och billigt. En stor fördel är också att vi använt en alkalisk saltvattenlösning. I princip skulle man kunna driva de här systemen med saltvatten från havet”, enligt Jyri-Pekka Mikkola, kemiprofessor vid Umeå universitet och talesman för projektet.

Katalysatorn har skapats ur plastmaterialet melamin, efter att detta har förkolnats i pyrolys. Därefter har koboltoxid tillsats, varpå materialet har placerats i en ugn under tillsättning av acetylen. På det sättet har man fått fram en elektrod för elektrolysprocessen.

”Väte är en väldigt mångsidig resurs. Du kan bränna det direkt till energi. Sedan kan du reducera material, till exempel i framtidens ståltillverkning. I dag pumpar du in en massa cox (kol av hög halt) i masugnen. Då bildas samtidigt koldioxid. I stället skulle man i princip kunna mata in väte, och då bildas ingen koldioxid”, säger Jyri-Pekka Mikkola.


Vatten spjälks i väte och syre med hjälp av en ny katalysator.