Vulkanen Nyiragongo i Kongo-Kinshasa. Mycket snäll jämfört med en supervulkan.
Wikipedia

Så kan vi räddas från supervulkaner

Supervulkaner är ett större hot mot livet på jorden än asteroider och kometer. En lösning kunde vara att tömma vulkanerna på deras värme för att producera el, enligt forskare på Nasa.

På jorden finns 20 så kallade supervulkaner. De ligger över enormt stora magmakammare och skulle vid utbrott spy ut ofantliga mängder stoft, som bokstavligen skulle förmörka himlen och ge en vulkanvinter över många år.

Med avkylningen och bristen på solljus skulle inga skördar av betydelse fås och massvält hota. De livsmedelsförråd som finns i världen räcker enligt en FN-bedömning häromåret bara till för att försörja mänskligheten i 74 dagar.

Supervulkanerna får utbrott när tillräckligt med värme lagrats i magmakammaren. Ett sätt att försöka förhindra en eruption kunde därför vara att tömma vulkanerna på värme, helst mer än de alstrar.

Nasa har beräknat att den supervulkan som finns i Yellowstone, USA, läcker ut 60–70 procent av sin värmeproduktion i atmosfären, vilket motsvarar 6 gigawatt, samma effekt som sex större kärnkraftverk.

Idén nu går ut på att borra ett hål ner till magmakammaren och pumpa vatten ner i hålet under högt tryck, varefter vattenångan skulle användas för elproduktion. Samtidigt som man lättade trycket i magmakammaren skulle man få billig el.

För att inte riskera att i stället trigga i gång ett vulkanutbrott, kunde det vara klokt att försöka tömma magmakammaren underifrån, säger forskarna i en intervju med BBC.