Juha Ylihärsilä putsar upp efter projektet i Purmojärvi.
Karolina Isaksson

Elkabel drogs under sjöbotten

Det hör inte till vanligheterna att elförsörjningen går under sjöbotten, men förutsättningarna på Saari, den största ön som ligger i Purmojärvi, krävde lite ovanliga metoder. Nu har invånarna och fritidshusägarna på Saari fått ett nytt vädersäkert elnät, med jordkabel och en ny transformator. Purmojärvi har en yta på 3,9 kvadratkilometer och ligger cirka sju kilometer öster om Kortesjärvi.

”Det inte gick att dra jordkabeln vid den gamla stenbron som leder till Saari, så i stället blev vi tvungna att borra under sjöbotten, en sträcka på cirka 250 meter”, berättar Heikki Kukkola, som i september gick i pension från sitt arbete som elmontör på Esse Elektro-Kraft.

Borrningarna under sjöbotten utfördes under försommaren 2019 och det blev efterträdaren Juha Ylihärsilä som fick ta över projektet i Purmojärvi av Kukkola. ”Det fanns en del utmaningar, men det mesta är klart där och nu återstår bara att riva den gamla luftledningen”, säger Juha Ylihärsilä.