Båda vattenkraftverken, Patana och Pihlajamaa, kommer att få en teknisk genomgång.

Vattenkraften i Vetil moderniseras

Nederbörden under första halvan av vintern kom till stor del i form av regn. Det har gett Vetelin Energias två vattenkraftverk goda flöden.

”Båda Patana och Pihlajamaa har gått för full produktion och fungerat felfritt hittills under vintern. Snart är det dags att göra en grundlig service så att de också i fortsättningen kan producera effektivt när flöden är goda”, säger Antti Kettu, vd på Vetelin Energia.

Patana vattenkraftverk togs i bruk 1997 och Pihlajamaa vattenkraftverk nio år senare. De har regelbundet genomgått underhåll, men under försommaren när vårfloden avtagit planeras ett produktionsstopp i dem bägge.

”Vi försöker planera för ett så kort produktionsstopp som möjligt. Båda våra vattenkraftverk behöver en grundlig genomgång, där de rörliga delarna inspekteras och servas och automationen moderniseras.”

Normalt avtar vattenflöden under försommaren, men den exakta tidpunkten varierar från år till år.”I den här branschen får vi anpassa oss efter naturens gång”, konstaterar Antti Kettu.