Krister Wikström ser till att Forskantsvägen får nytt elnät.
Karolina Isaksson

Nedervetil får nytt bostadsområde

Det nya bostadsområde som ska byggas vid Forskantsvägen i Nedervetil håller på att få sin infrastruktur. Den fysiska delen av projektet har inletts, positivt med det milda vädret i december och januari har varit att grävsäsongen för kabeldiken blivit oväntat lång.

“Vi drar en jordkabel under Seljesvägen och bygger upp ett helt nytt elnät i området. Ett kabeldike på cirka 800 meter ska grävas, och vi är flera bolag som samarbetar så att fiberförbindelse och vatten och avlopp läggs i samma veva”, berättar Krister Wikström, nätchef på Kronoby elverk.

På det nya bostadsområdet finns 16 tomter inplanerade. Vidare kommer de befintliga husen i närheten att få ta del av det helt nya elnätet, där även en transformator för mellanspänning ingår.

“De gamla luftledningarna kommer att rivas när de har ersatts med den nya jordkabeln. Det nya elnätet kommer att bli klart under våren”, säger Krister Wikström.